"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-20 Uppdaterad: 2022-11-15, 13:36

Learning Lab Umeå är invigt

NYHET Den 15 september invigdes Learning Lab Umeå. Invigningen var hybrid och det är just den synkrona hybrida undervisningen som ska utforskas i lärmiljön.

Text: Hanna Karlsson
Se en kort film från invigningen

Under invigningen deltog ett 20-tal personer på plats i rummet och ungefär 100 personer deltog i Zoom.

Learning Lab Umeå är en av tre testbäddar i ett koncept som Akademiska Hus tagit fram och som nu finns i Örebro och Göteborg utöver Umeå. Learning Lab Umeå är den testbädd som utforskar och kunskapar om hybrida lärmiljöer.

En viktig fråga som poängterades under invigningen är att vi behöver utveckla vår kunskap och förståelse kring hur hybridundervisning kan genomföras på bästa vis för att stötta lärande och bibehålla hög utbildningskvalitet.

Att lärmiljön i Learning Lab Umeå är ett experiment som kommer att förändras flera gånger under projekttiden var även det något som lyftes. Vicerektor Heidi Hansson poängterade att den som kliver in i miljön, fysiskt eller digitalt, behöver vara både modig och nyfiken.

Alla paneldeltagare i invigningen ser med spänning fram emot vilken kunskap och vilka erfarenheter vi kommer få från arbetet i Learning Lab Umeå.

Se hela invigningen av Learning Lab Umeå

Här kan du ta del av hela invigningen. Filmen är 37 minuter lång.