"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-01-10

Ledande expert på fallolycksprevention talar vid Umeå universitet

NYHET Professor Stephen Lord, en världsledande forskare inom balans, gång och fall bland äldre personer, kommer att hålla en öppen föreläsning på torsdag 12 januari kl. 14.00 i Vårdvetarhuset i B302.

Stephen Lord
Foto: Neuroscience Research Australia institute

Med över 400 publicerade vetenskapliga artiklar räknas Stephen Lord som en av de främsta forskarna inom sitt forskningsområde. Hans forskning har två huvudsakliga fokus: identifiering av fysiologiska riskfaktorer för fallolyckor samt utveckling och utvärdering av fallförebyggande strategier.

– Stephen Lords forskning har gett oss viktiga insikter kring sensomotoriska faktorer som ligger till grund för en ökad fallrisk hos exempelvis personer med Parkinsons sjukdom, stroke, eller demens. Han har utvecklat och utvärderat flera träningsprogram för äldre personer och jobbar aktivt för att evidensbaserade fallförebyggande insatser ska implementeras inom vård och omsorg, säger Erik Rosendahl, som är professor i fysioterapi vid Umeå universitet.

Under sin föreläsning ska Stephen Lord presentera forskningsresultat från studier vid hans forskningscenter Falls, Injury and Balance Rersearch Centre vid Neuorcience Research Australia (NeuRA) i Sidney, Australien. På fredag kommer han att vara opponent när Annika Toots disputerar med sin avhandling Gånghastighet och fysisk träning bland personer med demenssjukdom.

Föreläsningstid: Torsdag, 12 januari, kl. 14.00-16.00
Plats: Sal B302 i Vårdvetarhuset

Länk till mer information (på engelska) om Stephen Lords forskning

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Rosendahl, Institutionen för samhällsmedicin och rehabiliteringTelefon: 090-786 91 37
E-post: erik.rosendahl@umu.se

Redaktör: Daniel Harju