"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-20

Ledande ledarskapsforskare blir ny hedersdoktor

NYHET Paul Bredeson, framstående forskare och lärare med ett brinnande intresse för att utbilda skolchefer och rektorer till duktiga ledare, har utsetts till hedersdoktor vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

Paul Bredeson, professor i utbildningsledarskap vid University of Wisconsin-Madison, har betytt mycket för de olika rektorsutbildningar som sedan år 1994 bedrivs vid Umeå universitet. Han har gjort utomordentligt stora insatser för att bygga upp forskningen och också varit delaktig i att omstrukturera rektorsprogrammet vid Centrum för skolledarutveckling. Han har även aktivt spridit kunskapen om universitetets forskning på ett internationellt plan.

Betydande nätverk

Professor Bredesons forskning är centrerad kring hur ledarskap uppfattas och tolkas, speciellt inom skolans värld. På senare tid har han särskilt inriktat sig på hur förståelser om ledarskap påverkar rektorers och skolchefers arbete och framgång, och han har också studerat vad fort- och vidareutbildning av skolledare får för effekter.

Paul Bredeson är väldigt öppen för samarbete, och har lång erfarenhet av att arbeta med både forskare och praktiker. I många olika sammanhang har han introducerat Umeåforskare för sitt värdefulla internationella kontaktnät, och som återkommande gästforskare vid Umeå universitet är han alltid mån om att träffa verksamma rektorer och skolchefer. Han har också varit värd för flera av rektorsutbildningens uppskattade studieresor till Wisconsin.

Tidigare president

Paul Bredeson är född år 1946, och disputerade 1982 vid University of Wisconsin-Madison, USA. Under 1982–1985 var han universitetslektor vid Ohio University, och ansvarade då för att utveckla ett utbildningsprogram för erkända och framstående ledare inom utbildningsområdet. Sedan år 1991 är han professor vid University of Wisconsin-Madison.

Hans vetenskapliga produktion är omfattande, både när det gäller artiklar och böcker, och några av de senare används flitigt inom skolledarutbildning i USA och Kanada. Paul Bredeson är medlem av flera framstående redaktionsråd, och har även varit president för University Council for Educational Administration (UCEA) – den mest betydelsefulla professionella organisationen inom forskningsområdet i USA.

För mer information, kontakta:

Olof Johansson professor i statsvetenskap och föreståndare vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet Telefon: 090-786 7812, 070-626 1994
E-post: olof.johansson@pol.umu.se

Centrum för skolledarutveckling

Redaktör: Camilla Bergvall