"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-14

Ledande strokeforskare får pris

NYHET Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Strokeforskning i Norrland har för ”betydelsefull forskning inom stroke- och kärlsjukdomar” utsett professor Per Wester vid Umeå universitet till mottagare av Sparbanksstiftelsen Norrlands vetenskapliga pris 2009.

Per Wester är en nationellt ledande forskare på sitt område och enligt motiveringen gör hans förmåga att kombinera experiment på cellnivå med patientnära, klinisk forskning honom ovanlig också internationellt. Priset utdelas vid Umeå universitets årshögtid den 24 oktober.

Under vistelser i USA och Tyskland utvecklade Wester en helt ny modell för att på försöksdjur studera vilka faktorer som ger hjärnskada och vilka som kan underlätta läkningen. Hans forskargrupp har bland annat upptäckt att hjärnan kan nybilda nervceller i de drabbade områdena, något som kan få betydelse för att begränsa och reparera skadorna.

I sin kliniska forskning har Wester haft ledande roller i flera studier av nya läkemedel. Sedan 2003 har han varit centralperson i den expertgrupp som på Socialstyrelsens uppdrag skapat nationella riktlinjer för strokevården, inte minst betonas där vikten av tidigt omhändertagande. Bredden i Per Westers forskning ger unika förutsättningar för överföring av experimentrön till kliniken (translationell forskning). Också i nästa steg, från klinisk forskning till vårdpraxis, är han enligt prismotiveringen ett föredöme genom de nationella riktlinjerna och sitt stora engagemang i utbildning av personalen i svensk strokevård.

Onsdag den 16 september mottar Per Wester dessutom Bengt Heisters pris i samband med Svensk Internmedicin förenings årliga fortbildningsvecka i Västerås. Priset som utdelas av föreningens styrelse tilldelas årligen ”en person som gjort speciella insatser inom klinik, forskning eller undervisning av stor betydelse för svensk internmedicin”.

Wester, född 1959 i Stockholm, avlade 1986 läkarexamen vid Umeå universitet, där han följande år disputerade på en avhandling om signalsubstanser i centrala nervsystemet. Han blev 1990 docent i experimentell medicin vid Umeå universitet. Efter två år på NiH-stipendium vid Miami Cerebrovascular Disease Research Center, USA, blev han 1994 specialist i internmedicin. Därefter hade han anställningar som specialistläkare, forskningslektor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus. Under den tiden var han 2001 gästforskare vid Max-Planck Institute for Neurological Research i Köln innan han 2003 blev professor i medicin vid Umeå universitet, från 2005 också chef för Umeå Stroke Center. Sedan 2008 är han ordförande för det nationella strokerådet, vars uppgift bl a är att arrangera nationella utbildningsmöten för stroketeam.

Kontaktuppgifter: Professor, överläkare Per Wester,
mobil 070-328 00 01, e-post per.wester@medicin.umu.se

Högupplöst version av porträttbilden kan hämtas på
www.presskontakt.umu.se/pressbilder/forskare.html
(Foto: Elin Berge)

Insamlingsstiftelsen Strokeforskning i Norrland bildades 1996 med syfte att stödja strokeforskningen i Norra sjukvårdsregionen och vid Norrlands universitetssjukhus. Mer information på
www.umu.se/phmed/stroke/Kontaktuppgifter: Styrelsens ordförande Torsten W. Persson,
tel. 090-77 29 62, e-post twp@bredband.net