"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-27

Ledare: Akademiska studier ett klokt alternativ

NYHET Det blåser kalla vindar över Sverige. Ekonomisk kris och massvarsel dominerar nyhetsflödet. Vi vet sedan tidigare att en lågkonjunktur i samhället betyder fler sökande till universitet och högskolor, så blir det med stor sannolikhet även nu. Vi är väl förberedda för detta och vi kommer att ta hand om dessa studenter på ett bra sätt.

Vi vill ta vårt ansvar för den uppkomna situationen på det sätt vi kan. Vi gör därför till exempel direkta informationsinsatser på företag där många varslas. Studievägledare berättar om utbildningsutbud och ger råd och stöd till dem som funderar på högskolestudier. Vi kommer även att, efter behov, skapa specialdesignade uppdragsutbildningar.

2008 var ett ofattbart framgångsrikt år för Umeå universitet, vilket också återspeglas i den årsberättelse som följer med som bilaga till detta nummer. Särskilt roligt var det att få genomföra satsningen på unga forskare. Umeå universitet tilldelade 71 forskare, som är unga i sin karriär, ett stöd på uppemot två miljoner kronor vardera.

Vi anser att det är enskilda individer och miljöer som ska premieras men också utvärderas för att Umeå universitet ska utvecklas till ett av de främsta forskningsuniversiteten. De unga forskarna är särskilt viktiga eftersom de är universitetets framtid – om de stannar hos oss.

Även om vi förstärker vår position som forskningsuniversitet står vi samtidigt inför stora utmaningar. Forskningspropositionens föreslagna omfördelningsmodell av forskningsanslagen innebär att Umeå universitet får minskade anslag. Ökad konkurrens både om anslag och forskarbegåvningar får som följd att universiteten inför de kommande åren måste intensifiera sitt arbete med att prioritera och fokusera forskningsutbudet ytterligare.

Universitetsstyrelsens beslut i slutet av förra året att satsa 36 miljoner kronor för att förstärka den humanistiska forskningen är ett sådant exempel. Tillsammans med bidraget från Baltics donationsstiftelse tilldelas området totalt 46,5 miljoner kronor vilket förmodligen gör det till en av de kraftfullaste satsningarna inom humaniora i landet.

Det nya året inleddes med en kraftsamling inom industriell IT som vi hoppas och tror mycket på. Samarbetet med industriföretagen ligger oss varmt om hjärtat. Även där har Baltics donationsstiftelse gett stöd.

Med stiftelsens hjälp har vi också rekryterat en framstående forskare inom neurovetenskap och fått behålla en av Sveriges mest lovande fysiker.

Vi vill intensifiera vår samverkan med näringsliv och offentliga aktörer. Vi vill också att forskning vid universitetet ska resultera i nya företag och arbetstillfällen, därför var det med stor glädje vi mottog forsknings- och innovationspropositionens besked om att Umeå universitet ska få ett innovationskontor.

Men viktigast av allt är nog ändå människorna som jobbar och studerar vid universitetet. Det är tack vare deras insatser, vare sig man är professor, vaktmästare eller administratör, som universitetet utvecklas och blir bättre och bättre.

Redaktör: Göran Sandberg