"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-01

Ledare: Det går bra för Umeå universitet!

NYHET Umeå universitet utvecklas på ett förbluffande sätt. I år har vi den största ökningen av antalet studenter någonsin. Innan årets slut kommer universitet att ha över 33 000 studenter, 4 000 fler än rekordet från i fjol. Bakgrunden är dock dyster, lågkonjunktur och arbetslöshet leder paradoxalt nog till högkonjunktur inom högskolevärden.

Den stora tillströmningen av studenter ökar kraven på oss att leverera en utbildning av hög klass som innebär att studenterna har de kvalifikationer som efterfrågas när arbetsmarknaden vänder. Vi har som ambition att vara ett av landets bästa utbildningsuniversitet och jobbar hårt med att anpassa våra utbildningar så att de är forskningsförberedande och anpassade efter arbetsmarknadens och studenternas behov.

Även om vi är bra, tror vi inte att vi helt och hållet kan utvecklas av egen kraft. Vi är därför glada över att ha etablerat ett strategiskt samarbete med ett annat av landets progressiva utbildningsuniversitet, Linköping. Vi utvecklar också vår samverkan med näringsliv, kommuner och organisationer för att förbättra utbildningsutbudet och utbildningskvalitén.

Att utbildning och forskning prioriteras är tydligt. De senaste fem åren har universitetet ökat omsättningen med en halv miljard kronor, till 3,6 miljarder kronor. Fjolårets forsknings- och innovationsbudget på fem miljarder är den största forskningssatsningen i landet genom tiderna. Den är oerhört värdefull för områdena teknik, medicin och klimat.

Fortfarande saknas satsningar på samhällsvetenskap och humaniora. Umeå universitet har på egen hand satsat kraftfullt på humaniora och utbildningsvetenskap, totalt över 200 miljoner kronor. Prioriteringen av utbildningsvetenskap och vår nya organisation Umeå School of Education är en manifestation över områdets betydelse både för universitetet och för samhället i stort.

Regeringen lägger fokus på innovationer, vilket är bra eftersom det på sikt skapar nya arbetstillfällen, men man får inte glömma att grundforskningen många gånger är grunden till ny kunskap som ger innovationer på sikt. Problemet är också att det som räknas till innovationer oftast är synonymt med ett patent och en produkt inom områdena naturvetenskap, teknik och medicin, vilket utesluter mer än 60 procent av studenterna på våra universitet. Vi måste hitta ett sätt att ta tillvara deras innovationskraft.

Kreativa näringar är en växande sektor. Konstnärligt campus tar form och här vill vi tillsammans med näringsliv och Umeå kommun skapa en kreativitetsinkubator. Konstnärligt campus med design, arkitektur, konst och digitala medier är ett initiativ som ger nationellt och internationellt eko. Vi är därför oerhört glad över att ha lyckats göra två framstående rektorsrekryteringar. Peter Kjaer, före detta rektor vid Arkitekthögskolan i Århus och en av Skandinaviens ledande personer inom området, är rektor för vår nya arkitekthögskola. För ett par veckor sedan blev det klart att Anna Valtonen blir ny rektor för Designhögskolan. Anna är en av Nokias högsta designchefer.

Tajmingen för ett konstnärligt campus är perfekt och verksamheten är i full sving när Umeå blir Europas kulturhuvudstad 2014.

Redaktör: Göran Sandberg