"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-10

Ledaren – Aktum Extra våren 2010

NYHET När jag tillträdde som rektor sommaren 2005 kom jag till ett universitet som vilade på en solid grund med en stark regional förank- ring och med forskning på den internationella toppen inom några områden.

Konkurrensen inom universitetsvärlden har under åren hårdnat både på utbildnings- och forskningssidan. Därför måste också Umeå universitet utveckla forskningen och utbildningen med samma intensitet, vårt ansvar för den norra regionen tillåter inte att vi försummar något av dessa områden.

Att stärka universitets position handlar om att behålla och värva nya forskare men också att matcha fram unga begåvningar. Vår filosofi har varit att försöka ge de olika vetenskapsområdena och dess forskare de förutsättningar som gör att de kan prestera som bäst. Detsamma gäller utbildningsområdet. Vi måste ge våra lärare och studenter de bästa möjligheterna att utvecklas och växa genom att skapa förutsättningar för att bedriva undervisning och utbildning av högsta kvalitet.

Det var mot den bakgrunden som den nya universitetsledningen och universitetets styrelse tidigt tog fram ett handlingsprogram för åren 2007–2009 som innehöll kraftfulla satsningar inom universitetets tre huvudområden, forskning, utbildning och samverkan på närmare 250 miljoner kronor. Handlingsprogrammet kompletterades sedan med flera andra satsningar som var viktiga för att vässa universitetets slagkraft.

Under 2006 inleddes ett prioriterings- och fokuseringsarbete där tolv starka forskningsområden valdes ut. Det var ett framgångsrikt koncept. Hälften av forskningsmiljöerna fick ta emot stora externa nationella anslag motsvarade omkring 500 miljoner kronor, bland annat genom två Linnéstöd och ett Berzeliianslag. Flera områden har stärkt sin position på den internationella arenan och några nya har klivit in. Under 2010 övergår nu satsningen till att utse starka forskningsmiljöer.

Under perioden har också en unik satsning på humaniora genomförts. Tillsammans med Baltics donationsstiftelse satsade universitetet drygt 46 miljoner kronor på humanistisk forskning och den humanistiska offensiven som fakulteten inlett. En annan viktig och genomgripande förändring var ombildningen av utbildningsvetenskap, pedagogik och lärarutbildning genom School of Education, med syfte att stärka den utbildningsvetenskapliga forskningen och kvalitén på lärarutbildningen.

Den satsning som ändå kanske ligger mig och övriga universitetsledningen varmast om hjärtat är karriärbidragen till unga forskare. 71 forskare fick två miljoner kronor vardera för att bygga vidare på sina lovande karriärer. Satsningen fortsätter till hösten med nya bidrag. Oerhört viktig är också satsningen på att andelen kvinnliga professorer ska öka vid Umeå universitet.

Inrättandet av den nya Arkitekthögskolan och skapandet av Konstnärligt campus har varit en annan hjärtefråga för oss under perioden. Det känns mycket tillfredsställande att se de nya byggnaderna ta form och veta att de kommer att fyllas av kreativa forskare och studenter som också får möjlighet att utveckla sina affärsidéer i den inkubator för kreativa näringar som ska skapas på området.

Glädjande är också att universitetets utbildningar visat sig hålla hög kvalitet i de flesta utvärderingar som gjorts. Tillsammans med Linköping är vi de enda lärosäten som tilldelats utmärkelsen framstående utbildningsmiljö två gånger. Designhögskolan har också tre gånger i rad rankats som en av de bästa industridesignutbildningarna i världen av tidskriften Business Week.
Under perioden har även samarbetet med näringslivet och regionen förstärkts på ett sätt som jag är övertygad om har varit fruktbart för alla parter.

Det har varit oerhört stimulerande och roligt att få vara en del av ledningen för Umeå universitet och det är med stor tillförsikt som jag lämnar över till universitets nya ledning i början av sommaren.

Jag vill avsluta med ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till att Umeå universitet utvecklats i en mycket positiv riktning.

Redaktör: Göran Sandberg