"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-04-28

Ledarskapets betydelse för medarbetares hälsa och välbefinnande

NYHET Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MYNAK, har publicerat en ny kunskapssammanställning om ledarskapets betydelse för medarbetares hälsa och välbefinnande. Rapporten har granskats av Susanne Tafvelin, forskare vid Institutionen för psykologi. 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap är en statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv. I juni 2018 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. Enligt uppdraget skulle ett särskilt fokus ligga på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Sammanställningen, som är granskad av Susanne Tafvelin, visar att det finns samband mellan ledarskapsbeteenden och individers hälsa och välbefinnande på en arbetsplats. Framförallt lyfts transformativt ledarskap fram, det vill säga ett visionärt och inspiratoriskt ledarskap som tar hänsyn till medarbetarnas behov, som särskilt gynnsamt för medarbetares  välbefinnande.

Sammanställningen visar även samband mellan ett s.k. stödjande ledarskap och arbetstillfredsställelse, mening i arbetet, välbefinnande, och livskvalitet.

Rapporten finns att ladda ner här.