"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-10

Ledarskapsprogram för Unga Ledare i Barents Sports (YliB)

NYHET Norges och Sveriges Idrottsförbund samarbetar för anordna ett läger för unga idrottsledare. Lägret är ett utbildnings- och aktivitetsprogram som tar plats i Bodö, Norge, under dagarna 28 augusti till 3 september. Du som är mellan 15-25 år gammal är välkommen att ansöka senast 31 maj 2017 om att kostnadsfritt delta i lägret.

Vill du vara med på en otrolig vecka där du får utveckla dig själv och ditt ledarskap? Vill du vara en del av ett större internationellt idrottsevenemang för ungdomar? Vill du träffa ungdomar från andra länder som också brinner för sin idrott och utbyta erfarenheter med dem? Om svaret är ja ska du ansöka om att få vara med i ledarskapsprogrammet "Unga ledare i Barents sports"!

För dig som är 15 - 25 år och bor i Norra Sverige

Unga ledare i Barents Sports (YLiB) är ett ledarskapsprogram för unga idrottsledare mellan 15 och 25 år. Utbytet är till för dig som är bosatt i Norrbotten eller Västerbotten i Sverige eller i ett av de nordnorska länen.

Bodö 28 augusti - söndag 3 september 2017

2017 träffas deltagarna i Bodö måndag 28 augusti – söndag 3 september. I slutet av veckan får du vara med och uppleva Barents Summer Games 2017.

Utbildning, erfarenhetsutbyte och reflektion

Under utbildningen kommer vi att lyfta olika teman; interaktion, värderingar, vänskap, mångfald och kommunikation. Syftet med programmet är att deltagarna ska få utbyta erfarenheter med andra unga ledare, reflektera över sin egen roll och upptäcka vad unga ledare tillsammans kan åstadkomma som en grupp. Vi lägger stor vikt vid dialog och informella diskussioner.

Ansök för att få chansen att vara med

Totalt har YLiB plats för 30 unga ledare. För att få vara med på denna fantastiska vecka så måste du göra en ansökan där du berättar om din bakgrund och erfarenhet som ung ledare i idrottsvärlden. Efter sista ansökningsdatum kommer vi att välja ut 15 norska och 15 svenska ungdomar som får åka med oss till Bodö.

Här gör du din ansökan senast den 31 maj 2017

För att få chans att delta i YLiB måste du:

  • Ha haft ett ledaruppdrag i en idrottsförening (exempelvis tränare, styrelsemedlem eller domare) eller tidigare deltagit i någon ledarskapsutbildning för ungdomar. 
  • Vara mellan 15-25 år och leva i norra Norge,i Norrbotten eller Västerbotten i Sverige. 
  • Kunna vara ledig vecka 35*
  • Göra en ansökan senast den 31 maj.

*Om du går i skolan så kan vi hjälpa dig genom att skriva ett intyg om att du deltar i detta program.

Pris

YLiB är gratis för alla deltagare. Resa till och från Bodö samt boende och mat under hela veckan ingår.

Kursplats

Vi bor på  Bodø Hostel under hela vistelsen och här finns också våra utbildningslokaler. 

Frågor

Kontakta Matilda Boudin, tel. 070-686 07 88, på Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna om du har frågor.

Övrigt

Projektet har sökt stöd från EU-programmet Erasmus och genomförs under förutsättning att sökta medel beviljas.

Genom att närvara på YLiB får du:1. Möta ungdomar från Barentsregionen som brinner för sport och en lärande erfarenhet i kombination med mycket social sammanhållning!2. Ny kunskap och praktisk erfarenhet, så att du kan arbeta för idrotten i ditt land.3. Kursdagar fyllda med spännande teman, teambuilding och lärande lek.4. Erfarenhet som volontär i ett stort internationellt sportevenemang.
5. Genom att delta kommer du att få ett kursintyg, ett Youthpass. 

För mer information: Ledarskapsprogram för Unga Ledare i Barents Sports (YliB) 

Redaktör: Anna-Karin Eriksson