"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-26

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

NYHET I maj avslutar den andra gruppen deltagare den nationella ledarskapsutbildningen för äldreomsorgens chefer, 30 hp. Utbildningen, som grundar sig på ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen, startade hösten 2013 och sträcker sig fram till och med hösten 2015.

Totalt omfattas cirka 130 chefer från de fyra nordligaste länen. Utbildningen genomförs av Institutionen för socialt arbete i samarbete med Juridiskt forum. Undervisningen präglas av en nära koppling mellan teori och praktik samt långtgående ämnesintegrering. Utvärderingarna visar att upplägget har varit mycket lyckosamt och givande för både deltagarna och inblandade lärare.