"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-06

Ledigkungörelse ur Balticdonationen – Internationella stipendium för studerande inom humaniora, vårterminen 2013

Stipendium om 15 000 kan under 2013 sökas av studenter för internationella studerandeaktiviteter på grund- och avancerad nivå inom humanistiska huvudområden och programutbildningar. Exempel på sökbara aktiviteter är studie- och arkivbesök, fältarbete samt materialinsamling för självständiga arbeten.

För perioden januari – juni 2013 har tre (3) stipendier om vardera 15 000 kronor avsatts för studenters internationalisering inom humaniora. Ytterligare tre (3) kommer utlysas i maj 2013 för perioden september – december 2013.

Ansökan, ifylld blankett, ställs till Registrator, Umeå universitet och sänds via e-post till: medel@ diarie.umu.se senast onsdag den 16 januari 2013. Ange dnr 223-2625-12 i ansökan samt i subject/ämnesrad. Underskrivna intyg från studierektor, handledare eller programföreståndare ska skickas direkt till utbildningsledare Erik Lindenius, Kansliet för humaniora, Umeå universitet, 901 87 Umeå. Intygen ska vara utbildningsledaren tillhanda senast fredag den 18 januari.

Pdf med detaljerade instruktioner

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson