"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-04

Ledningen för kommunala förskolor kartlagd

NYHET Maria Styf vid Umeå universitet visar i sin avhandling att landets kommunala förskolor har en mångskiftande ledningsstruktur. Hon tror att den nya skollagen från 2010 kommer att leda till färre ledningsnivåer, och att det renodlade rektorskapet för förskolan kommer att försvinna.

För att ta reda på vem eller vilka som formellt leder den pedagogiska verksamheten i landets kommunala förskolor, har Umeåforskaren Maria Styf genomfört en totalundersökning över hur förskolans ledningsstruktur såg ut i samtliga 290 kommuner före den nya skollagen infördes år 2010. Resultatet visar att det finns flera olika positioner, funktioner och titlar för den person som leder landets förskolor.
– Vissa kommuner uppger tre ledningsnivåer, som exempelvis verksamhetschef, rektor och arbetslagsledare. Andra har bara en förskolechef, säger Maria Styf.

Trots den mångskiftande ledningsstrukturen är de flesta kommuner överens om rektorskapet som i någon form leder förskolans verksamhet – antingen finns en rektor för både förskola och skola, eller en rektor för enbart förskolan.

Det finns också stora skillnader i syftet med ledningsstrukturen. Enligt Maria Styf vill vissa kommuner skapa en ledning för förskolans pedagogiska verksamhet, medan andra är ute efter en ledningsstruktur för flera verksamhetsområden, där exempelvis grundskolan också kan inkluderas.
– De flesta kommuner prioriterar en ledningsstruktur som stödjer ett pedagogiskt ledarskap. Några kommuner menar dock att utformningen styrs av yttre strukturella faktorer, så som exempelvis geografiska avstånd.

Maria Styf menar att många kommuners syfte är att skapa en sammanhållen pedagogisk ledning för verksamheterna i förskolan och genom hela grundskolan. En majoritet av kommunerna anser inte att ledarskapet för förskola och skola skiljer sig åt, utan att olikheterna i ledningsuppdraget ligger i hur läroplanerna är formulerade.
– De skillnader som finns ligger i de olika verksamheternas historiska bakgrund, något som påverkar hur ledarskapet bemöts och hanteras, säger Maria Styf.

I den nya skollagen från 2010 är det fastställt att en förskolechef ska leda förskolans verksamhet. Maria Styf förmodar att det kommer att ske radikala förändringar av ledningsstrukturens utformning i framtiden.
– Troligtvis blir det färre ledningsnivåer framöver, och förmodligen försvinner rektorskapet i förskolan och ersätts av en kombinerad förskolechef och rektor.

Undersökningen är en totalundersökning av landets alla 290 kommuner, och respondenter är kommunens förvaltningschefer. Svarsfrekvensen är 62 procent.

Maria Styf är född och uppvuxen i Junsele i Ångermanland, men bor och arbetar i Härnösand vid institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet.

Fakta om disputationen:

Tisdagen den 5 juni försvarar Maria Styf, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Pedagogisk ledning för en pedagogisk verksamhet? Om den kommunala förskolans ledningsstruktur. Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal E Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Solveig Hägglund, Karlstad universitet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.

Kontaktuppgifter:

Maria Styf institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet och pedagogiska institutionen, Umeå universitet
E-post: maria.styf@miun.se
Telefon: 070-696 6572

Läs hela eller delar av avhandlingenPressbild

Redaktör: Camilla Bergvall