"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-31

Ledtråd till aggressiv prostacancer publiceras av Umeåforskare

NYHET Forskare vid Umeå universitet publicerar nu en nyupptäckt signalväg i tumörceller som kan göra det lättare att upptäcka aggressiva former av prostatacancer.

Prostatacancer är en vanlig sjukdom med stora skillnader i förloppet. Det finns både relativt stillsamma och långsamt växande former, men också varianter som snabbt blir livshotande. Det är svårt att bedöma farligheten hos nyupptäckta tumörer och dessutom svårt att förutsäga vilka patienter som har nytta av de olika behandlingsmetoder som finns.

Den ohämmade tillväxten hos cancerceller styr av signalvägar som startas av olika tillväxtfaktorer. Signaler från tillväxtfaktorn TGF-β (transforming growth factor beta) är kända för att ha en viktig roll vid tumörtillväxten i flera olika cancerformer, bland annat prostatacancer. Via mottagare, receptorer, i cellmembranet aktiverar dessa signaler en typ av proteiner inne i cellen, som kallas för Smad proteiner, som stimulerar ytterligare cancercellerna.

I tidskriften Nature Communications publiceras nu en studie ledd av professor Marene Landström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, som identifierar en ny signalväg hos cancerceller som blir aggressiva. I artikelns visas att receptorn TβRI i cellmembranet klyvs av enzymet TACE så att delar av receptorn kan komma in i cellkärnan och där aktivera cancercellernas förmåga att växa invasivt. Studien visar att detta händer i flera cancerformer, bland annat prostatacancer, bröstcancer, njurcancer, blåscancer och i vissa typer av lungcancer. Det här är en nypptäckt funktion hos TβRI i cancerceller, tidigare har man antagit att receptorn aktiverar signalerna från cellytan eller från det yttre membran nätverket, endosomerna.

- Vår upptäckt att cancercellerna utnyttjar TβRI-receptorn på det här sättet öppnar nya möjligheter att upptäcka och särskilja aggressiva tumörer i prostata. På sikt kan vi kanske också utveckla nya behandlingsstrategier, kommenterar Marene Landström.

Studien har bedrivits av forskargruppen som har befunnit sig på både Rudbecklaboratoriet och Ludwiginstitutet, Uppsala universitet. Sedan 1 april finns den nystartade forskargruppen i Umeå.

För mer information, kontakta gärna professor Marene Landström, enheten för patologi, Institutionen för medicinsk vetenskap, Umeå universitet,tel. 090-785 24 58
e-post marene.landstrom@medbio.umu.se

Referens

Yabing Mu, Reshma Sundar, Noopur Thakur, Maria Ekman, Shyam Kumar Gudey, Mariya Yakymovych, Helena Dimitrou, Annika Hermansson, Maria Teresa Bengoechea-Alonso, Johan Ericsson, Carl-Henrik Heldin, Marene Landström:
TRAF6 ubiquitinates TGFβ type I receptor to promote its cleavage and nuclear translocation in cancer
Nature Communications 31 May 2011
http://dx.doi.org/10.1038/ncomms1332