Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-02-19

Lektor ska utreda utlämnande av läkemedelsstatistik

NYHET Universitetslektor Ulrika Sandén har av regeringen utsetts till särskild utredare för att undersöka vad som skapar en hållbar rättslig reglering för utlämnande av läkemedelsstatistik.

Text: Sofia Strömgren

Enligt pressmeddelandet från Socialdepartementet ska Sandén undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att de processer som är viktiga för  patienter och samhälle ska kunna fortsätta, t.ex. finansiering, prissättning och subvention av läkemedel, och hantering av bristsituationer inom läkemedelsområdet. Hon ska även undersöka om det finns ett behov av ytterligare förtydliganden om lagstöd för utlämnande av uppgifter om läkemedelsstatistik.

– Det är viktigt att vi har system och processer som är rättsligt säkra samtidigt som de underlättar för både patienter och samhälle, säger socialminister Lena Hallengren i pressmeddelandet.

Ulrika Sandén är lektor vid Juridiska institutionen och undervisar och forskar inom medicinsk rätt. Senast den 31 maj 2022 ska uppdraget redovisas.  

Läs pressmeddelandet från Socialdepartementet