"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-10

Lena Gustafsson – ny rektor vid Umeå universitet

NYHET Umeå universitets styrelse föreslår regeringen att utse Lena Gustafsson, professor vid Chalmers tekniska högskola och vice generaldirektör vid Vinnova, till ny rektor vid Umeå universitet från 1 juli 2010.

– Det är väldigt hedrande, roligt och spännande – en stor utmaning och viktig uppgift väntar mig, säger Lena Gustafsson.
– Lena Gustafsson har utomordentliga meriter som forskare och en gedigen erfarenhet som ledare. Hennes stora internationella nätverk kommer att bli en stor tillgång både för Umeå universitet och för regionen, säger Birgitta Johansson-Hedberg, universitetsstyrelsens ordförande.

Lena Gustafsson är född 1949. Hon är professor i bioteknologi vid Chalmers tekniska högskola och vice generaldirektör för Vinnova. Hon tog en fil. kand vid Göteborgs universitet 1972 (kemi, oceanografi, mikrobiologi). 1979 disputerade hon i mikrobiologi. Hon blev docent i mikrobiologi 1994 vid Göteborgs universitet. Hon utsågs till professor i bioteknologi 1999 vid Chalmers tekniska högskola.

Gedigna ledningsmeriter

Lena Gustafsson har gedigna ledningsmeriter. Hon var bland annat prefekt på Chalmers 1999–2002 och prorektor 2003–2006. Hon tillträdde som vice generaldirektör för Vinnova 2006 och fungerade under januari–augusti 2009 som generaldirektör för Vinnova.

Under åren har hon innehaft ett flertal uppdrag. Under 2008–2009; medlem i IVA , styrelseledamot i Rymdstyrelsen, ledamot i Kommittén för Forskningens Infrastruktur, VR, ledamot av SIDA:s Forskningsnämnd, ordförande i styrelsen för Nordiskt Innovations Centrum (NICe), ordförande i styrgrupp och ledamot i programstyrelsen för Nordisk Topp Forskning – Globaliseringsintiativ NMR samt president för Ambient Assisted Living Association. AALA, Europa.

Nuvarande rektor Göran Sandberg tillträder som verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Redaktör: Carina Dahlberg