"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-15

Lena Gustafsson är kandidat till rektorsposten

NYHET Lena Gustafsson, professor vid Chalmers universitet och vice generaldirektör vid Vinnova, är kandidat till rektorsposten vid Umeå universitet och kommer att intervjuas av universitetsstyrelsen den 19 mars.

Övriga kandidater är: Håkan Billig: Professor i fysiologi vid Göteborgs universitet och huvudsekreterare vid det medicinska ämnesrådet vid Vetenskapsrådet. Britta Lundgren: Professor i etnologi och dekanus vid den humanistiska fakulteten vid Umeå universitet.
Marianne Sommarin: Professor i växtbiokemi vid Umeå universitet samt vicerektor med ansvar för forskningsfrågor vid Umeå universitet.

Lena Gustafsson är även hörandeförsamlingens främste kandidat.

Efter styrelsemötet kommer universitetets anställda informeras om styrelsens beslut och ett pressmeddelande kommer att skickas ut till media.

De olika redaktionerna kommer också att tilldelas telefontid med den person som styrelsen föreslår regeringen att utse som ny rektor.
Kontakta carina.dahlberg@adm.umu.se för telefontid.

Redaktör: Carina Dahlberg