"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-28

Lena Gustafsson blir ledamot i Länsstyrelsens insynsråd

NYHET Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, har av regeringen blivit utsedd att ingå i insynsrådet vid Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Länsstyrelsen är en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Det innebär att landshövdingen är direkt ansvarig inför regeringen och insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Insynsrådet fungerar som ett stöd för landshövdingen och verksamheten.

Ledamöter för perioden 1 mars till och med 29 februari 2016:

Kommunalrådet Lilly Bäcklund Företagaren Hans Eliasson Rektor Lena Gustafsson Kommunalrådet Lennart Holmlund Kommunalrådet Ewa-May Karlsson Verkställande direktören Viktoria K Nilsson Riksdagsledamoten Edward Riedl
Kommunalrådet Bert Öhlund

Ordförande är Västerbottens landshövding Magdalena Andersson.

Rådet har utsetts av regeringen efter förslag från landshövdingen.

Foto: Elin Berge

Redaktör: Karin Wikman