"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-04

Lena Gustafsson i regeringens expertgrupp

NYHET Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, har av regeringen utsetts till en av medlemmarna i en expertgrupp inom Life Science.

I ett pressmeddelande från Regeringskansliet meddelas hur expertgruppen kommer att vara ett rådgivande organ till regeringens nationella samordnare inom life science, Anders Lönnberg.

Regeringen gav den 1 april 2015 i uppdrag till Anders Lönnberg att vara regeringens nationella samordnare för frågor inom Life Science. Hans uppdrag sträcker sig från 1 april i år till den 31 december.

I uppdraget nämns den expertgrupp som samordnaren ska samverka med. Expertgruppen ska förmedla kunskaper och ge en bild av utvecklingen inom området. Med stöd av expertgruppen ska samordnaren också samla in synpunkter och lämna förslag som syftar till att ge regeringen underlag för arbetet med life science.

– Det är så klart hedrande att få ingå i denna grupp. Men det är kanske framförallt ett tecken på att det vi gör och bidrar med genom vår forskning och undervisning här i Umeå har betydelse. Att vi i det här sammanhanget anses kunna bidra med värdefulla kunskaper och erfarenheter känns mycket bra och är en positiv utmaning.

Övriga medlemmar i expertgruppen:

 • Göran Ando, styrelseordförande
 • Ingrid Bengtsson Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Anders Blanck, verkställande direktör
 • Lena Gustavsson, rektor
 • Anders Hamsten, rektor
 • Ingrid Heath, vice verkställande direktör
 • Anders Henriksson, vice ordförande
 • Jan-Olof Jacke, verkställande direktör
 • Danica Kragic Jensfelt, professor
 • Patric Källman, strategisk rådgivare
 • Anna Lefevre Skjöldebrand, verkställande direktör
 • Lars Liljedahl, förvaltningschef
 • Ann-Sofie Lodin, regiondirektör
 • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare
 • Sara Riggare, ingenjör
 • Heidi Stensmyren, förbundsordförande
 • Steinar Stokke, verkställande direktör

Förordnandena för deltagarna i expertgruppen gäller fr. o. m. den 28 maj 2015 t. o. m. den 31 december 2015.

Redaktör: Per Melander