"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-30

Lena Gustafsson invald i IVA:s presidium

NYHET Umeå universitets rektor Lena Gustafsson valdes i veckan till vicepreses i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och tar därmed plats i akademiens presidium (dess styrelse). Leif Johansson, före detta vd för AB Volvo valdes till ny preses.

Foto: Andreas Nilsson

Det var vid akademisammankomsten den 29 september 2011 Leif Johansson valdes till posten som preses, där han efterträder Lena Treschow Torell.

Till vice presesar valdes, förutom Lena Gustafsson, Margareta Norell Bergendahl, professor i integrerad produktutveckling på KTH. De ersätter avgående Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova, samt Peter Gudmundson, rektor för KTH.

Brobyggare

IVA är en oberoende arena för kunskapsutbyte. Genom att initiera och stimulera kontakter mellan olika kompetensområden och över nationsgränser fungerar akademien som en gränsöverskridande brobyggare mellan näringsliv, forskning, förvaltning och olika intressegrupper, huvudsakligen inom fyra verksamhetsfält:

  • Utbildning och forskning
  • Näringslivets konkurrenskraft
  • Teknik och samhälle
  • Framsyner

Läs IVA:s pressmeddelande

Mer om IVA:

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. Som kunglig akademi har den kung Carl XVI Gustaf som beskyddare, medan dess stadgar bestäms av regeringen. Verksamheten leds av ett presidium som är akademiens styrelse. Preses, presidiets ordförande, leder akademiens sammankomster.

Redaktör: Michael Nordvall