Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Publicerad: 28 okt, 2010

Lena Gustafsson invald i SUHF:s styrelse

NYHET Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, högsta beslutande organ, förbundsförsamlingen, har vid sitt sammanträde valt in rektor Lena Gustafsson i styrelsen för perioden 2011-2012.

Styrelsen består i sin helhet av: Pam Fredman, rektor, Göteborgs universitet (ordförande, omval) Marita Hilliges, rektor, Högskolan Dalarna (vice ordförande, nyval) Marianne Granfelt, universitetsdirektör, Lunds universitet (nyval) Peter Gudmundsson, rektor, KTH (omval) Lena Gustafsson, rektor, Umeå universitet (nyval) Johannes Johansson, rektor, Kungliga musikhögskolan (omval) Kerstin Norén, rektor, Karlstads universitet (omval)
Lennart Olausson, rektor, Malmö högskola (omval)

Fakta:

SUHF är en medlems- och intresseorganisation som tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs. 41 universitet och högskolor är medlemmar i denna samverkan på frivillig grund. Förbundet är en arena för diskussioner och ställningstagande i högskolepolitiska frågor.

Redaktör: Carina Dahlberg