"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-09-14

Lhx2 – viktigt för organutveckling och stamcellsreglering

NYHET Proteinet Lhx2 spelar en viktig roll under utvecklingen av flera organ som levern, blodsystemet och luktorganet. Det visar Åsa Kolterud i den avhandling hon lägger fram den 24 september.

För att kunna ersätta eller reparera skadade organ i kroppen är det nödvändigt att förstå de molekylära processer som styr bildandet av de specialiserade celler som våra organ består av. Alla organ anläggs och bildas under fosterstadiet. En del organ, som till exempel blodsystemet, utvecklas från stamceller och är beroende av dessa under hela livsprocessen.

Genom att studera de molekylära mekanismer, som reglerar stamceller och styr bildandet av våra organ under fosterstadiet, kan vi öka vår möjlighet att i framtiden utveckla behandlingsmetoder för patienter med olika vävnadsskador. Under fosterstadiet spelar levern en viktig roll i etablerandet av två olika organsystem. Samtidigt som själva levern formas och celler med leverspecifik funktion utvecklas har levern en viktig funktion som blodbildande organ. Proteinet Lhx2 har en viktig funktion under tidig leverutveckling och behövs för att en funktionell lever skall bildas.

Kolterud har även visat att Lhx2 kan expandera blodstamcellsliknande celler i kultur och därmed funnit en möjlig molekylär koppling mellan leverbildning och blodbildning. Detta betyder att Lhx2 kan påverka den process som reglerar blodstamcellers förmåga att generera nya blodstamceller. En ökad förståelse för denna process är viktig för att kunna förbättra behandlingen av de patienter som behöver benmärgstransplantation.

Kolterud har dessutom upptäckt att Lhx2 behövs för specialiseringen av de luktnervceller som är viktiga för vår förmåga att känna lukter. Lhx2 spelar således en viktig roll i organutveckling och stamcellsreglering. Båda dessa processer är mycket viktiga att förstå för att vi i framtiden skall kunna utveckla behandlingsmetoder där skadade organ repareras.

E-publicering av avhandling finns på:
publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=306

Åsa Kolterud är född och uppvuxen i Luleå och har utfört sin forskning vid institutionen för molekylärbiologi och Umeå centrum för molekylär medicin, Umeå universitet.

Fredagen den 24:e september försvarar Åsa Kolterud, Institutionen för molekylärbiologi och Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln The Role of Lhx2 During Organogenesis, – Analysis of the Hepatic, Hematopoietic and Olfactory Systems. Svensk titel: Lhx2 och organogenes, -analys av levern, blodsystemet och luktorganet. Disputationen äger rum kl 9.00 i föreläsningssal E04, byggnad 6E, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Stefan Thor, avd. för biologi, Linköpings universitet.

Åsa Kolterud nås på:Mobil: 070-669 21 29
E-post:asa.kolterud@ucmm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg