Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 12 apr, 2016

Licentiatavhandling i idéhistoria får medicinhistoriskt pris

NYHET Olivia Ekman vid Institutionen för idé- och samhällsstudier tilldelas Bengt Lindskogs medicinhistoriska pris för sin licentiatavhandling inom idéhistoria "Att släcka ljungeldar. Medikaliseringen av eklampsi i Sverige 1840–1930"

Stiftelsen Bengt I Lindskogs forsknings- och prisfond delar varje år ut Bengt I Lindskogs pris för värdefull medicinhistorisk studie. Medicinhistoriskt pris 2016 går till Olivia Ekman, forskarstuderande i idéhistoria vid Umeå universitet.

I prismotiveringen från den vetenskapliga kommittén står: "Styrelsen för Bengt Lindskogs stiftelsen har i samråd med sitt vetenskapliga råd beslutat tilldela Olivia Ekman, Umeå, Bengt I Lindskogs pris för 2016, SEK 20 000, för studien "Att släcka ljungeldar. Medikaliseringen av eklampsi i Sverige 1840–1930". Det medicinhistoriska ämnet behandlar en hittills inte helt klarlagd sjukdom från en icke-medicinares synvinkel, vilket ger nya aspekter och är en god sporre för fortsatta studier, vilket bör uppmuntras.”
Priset utdelas i samband med Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets möte i november då Olivia Ekman kommer att hålla en hedersföreläsning om sitt ämne.

Artikel i Jordemodern

Olivia Ekman har också en artikel som är relaterad till sin licentiatavhandling publicerad i Barnmorskeförbundets tidskrift Jordemodern nr 4, april 2016. Läs mer på: http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2016/03/Jordemodern-Nr-4-April-2016-sid-1-3ordf.pdf

Kontakt

Redaktör: Sandra Olsson