Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 06 feb, 2014

Licentiatseminarium

NYHET Härmed meddelas att Karin Fahlquist för avläggande av licentiatexamen i tillämpad elektronik, författat en vetenskaplig uppsats med titeln: Creating New Experience for Zoo Visitors by Using Media Techniques

Seminariet kommer att äga rum torsdagen den 14 februari kl 10.15 i sal N430, Naturvetarhuset.

Ordförande vid seminariet är universitetslektor Thomas Mejtoft.

I betygsnämnden ingårProfessor Lars-Erik Janlert, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitetUniversitetslektor Marie Nordström, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet
Universitetslektor Ole Norberg, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet.

Redaktör: Robert Sjöblom