"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-12

Likvärdig undervisning i idrott och hälsa

NYHET Pedagogiska institutionen var medarrangörer när Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) anordnade en halvdags seminarium vid Umeå universitet. Ansvariga för ämnet Idrott och hälsa vid Umeå universitet, lärarutbildare, pedagoger, studenter, rektorer samt verksamma vid Umeå universitet var inbjudna till samtal omkring likvärdig undervisning.

Halvdagsseminariet är en del i Skolverkets och SPSM:s satsning, att vid fem tillfällen möta upp fem olika lärosäten för att samtala och fördjupa diskussioner kring ämnet, tillsammans med ansvariga för lärarutbildning såväl som med pedagoger på fältet samt studenter och andra intresserade. Syftet med seminarierna är att lyfta fram möjligheter och att initiera samtal som kan påverka utbildningen och främjandet av likvärdig undervisning.Vid seminariet diskuterades bland annat vad likvärdig undervisning innebär i praktiken, hur lärare kan skapa möjligheter för likvärdig undervisning, hur huvudmän och rektorer kan skapa rätt förutsättningar och hur lärarutbildningen kan bidra med kunskaper och verktyg för lärare.
Från Skolverket medverkade Lars Åke Bäckman, ämnesråd i ämnet Idrott och hälsa och från SPSM kom både Ulla Bjärenäs och Lena Hammar, rådgivare med fördjupning inom detta område. Maria Liljeholm-Bång representerade Pedagogiska institutionen och ämnet Idrott och hälsa.

- Förhoppningsvis kan detta leda vidare till nya aktiviteter, forskning och kunskaper, säger Lena Hammar från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Halvdagsseminarier kommer även att hållas:9 december GIH, Stockholm11 februari Örebro universitet19 mars Linnéuniversitetet
15 april Göteborgs universitet