"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-05

Linda Sandblad utses till Gunnar Öquist Fellow

NYHET Molekylärbiologen Linda Sandblad, Umeå universitet, utses till Gunnar Öquist Fellow av Kempestiftelserna. Utmärkelsen innebär att hon får tre miljoner till sin forskning och ett personligt pris på 50 000 kronor. Den internationellt välrenommerade forskaren Gunnar Öquist blir dessutom hennes mentor.

– Det är den typ av anslag som jag alltid har önskat mig eftersom det ger mig mycket mer frihet att forska om det jag vill och tror på, säger Linda Sandblad, forskarassistent vid institutionen för molekylärbiologi.

Hennes forskning handlar om skelettproteiner i bakterier. Skelettproteinerna stabiliserar cellen inifrån, på samma sätt som människans skelett stabiliserar kroppen. Samtidigt är de också elastiska och dynamiska. Linda Sandblad vill ta reda på allt om skelettproteinerna, hur de ser ut, hur de fungerar och vad de har för funktion när det gäller bakteriecellernas tillväxt och form.

Hon har fokuserat sin forskning på den potatisdoftande jord- och markbakterien Streptomyces coelicolor. Tillväxten är speciell. Bakterien växer genom att bilda hyfer, utskott som liknar svampens mycel. Ett särskilt protein har väckt forskargruppens intresse. Det kallas för FilP och forskarna har visat att proteinet är viktigt för att stabilisera bakteriens nya tillväxt och för att påverka i vilken riktning bakterien ska växa.

– Det här är spännande, grundläggande cellbiologi. Skelettproteinerna har en stor effekt på bakteriecellernas tillväxt och förmodligen finns liknande proteiner i nästan alla bakterier. Det vill vi undersöka närmare, säger Linda Sandblad.
Som exempel på en organism med liknande proteiner nämner hon mycobakterier som orsakar tuberkulos.

Hon berättar att det också finns chans att forskningen i framtiden kan få betydelse för en viktig samhällsutmaning– antibiotikaresistens.
– Bakterier är så smarta och vi måste vara smartare. Vi kan inte bara fortsätta att ge antibiotika som dödar bakterierna, utan vi måste hitta fler sätt att angripa dem på. För att det ska lyckas måste vi förstå hur de växer, säger hon.

Men att studera bakteriernas tillväxt är inte det enklaste. De är flexibla och böjer sig, något som är svårt att fånga på bild. Elektronmikroskopi är den metod som ger bäst resultat, eller närmare bestämt Correlative Light and Electron Microscopy. Upplösningen är på nanometerskalan, det handlar alltså om miljarddels meter.
– Vi ska nu fortsätta att förbättra visualiseringen för att kunna se ännu mer detaljer i proteiner, celler och bakterier, avslutar Linda Sandblad, och tillägger att det nya anslaget ger möjligheter att utöka forskargruppen och förbättra metoderna.

Biografi

Linda Sandblad kommer ursprungligen från Uppsala. Hon har en magisterexamen i biologi (Biologi Diplom) från Universität Würzburg i Tyskland. 2007 disputerade hon vid det europeiska flaggskeppet inom molekylärbiologi – European Molecular Biology Laboratory – i Heidelberg, Tyskland. Därefter fortsatte hon som postdoktor vid Karolinska Institutet inom cell- och molekylärbiologi. 2011 anställdes hon som forskarassistent vid Umeå universitet. I samband med det fick hon också ett stipendium från Kempestiftelserna för att under sex månader studera metoder inom elektronmikroskopi vid University of Colorado at Boulder i USA. Den kunskapen har hon nu tagit med sig till Umeå universitet.

Två pristagare

Förutom Linda Sandblad utses även Jean-Michel Roberge, forskare inom skoglig naturvårdsekologi vid SLU i Umeå, till Gunnar Öquist Fellow 2013 av Kempestiftelserna. 
Läs mer

För ytterligare information, kontakta gärna:

Linda Sandblad, forskarassistent vid institutionen för molekylärbiologiTelefon: 0709-32 49 36E-post: linda.sandblad@molbiol.umu.se
Hemsida

PressbilderFoto: Mattias Pettersson

Om Gunnar Öquist Fellow

Den första Gunnar Öquist Fellow utsågs i fjol och utmärkelsen gick då till Edouard Pesquet vid Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet. Förutom ett forskningsanslag om tre miljoner kronor, som får disponeras fritt under tre år, får den utsedda även 50 000 kronor som ett personligt pris. Professor Gunnar Öquist, Umeå universitets kanske internationellt sett mest välkände forskare, ställer upp med sitt namn och sitt mentorskap för den utvalda personen. Genom sitt långvariga arbete i Kungliga Vetenskapsakademien och sina många kontakter med Nobelpristagare har han värdefull erfarenhet av banbrytande forskning, som kan komma den utvalda personen till del.

Redaktör: Karin Wikman