Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 30 mar, 2016

Linus Andersson har tilldelats årets pedagogiska pris av Umeå studentkår

NYHET Varje år delar Umeå studentkår ut ett pedagogiskt pris och ett studievägledarpris. I år fick Linus Andersson, Institutionen för psykologi motta det pedagogiska priset för bland annat sitt engagemang i lärarrollen och sin förmåga att entusiasmera sina studenter.

Valproceduren börjar med att universitetets studenter uppmanas att nominera lärare och studievägledare och tillsammans med namnförslaget även ge en egen motivering till varför personen passar som kandidat. Därefter kontaktar studentkårens sekreterare alla kandidater och erbjuder var och en att skriftligen svara på ett antal frågor.Svaren sammanställs, anonymiseras och skickas till bedömargruppen som består av kårordföranden, ansvariga för medlemsnytta samt kårens alla studentombud vid fakulteterna och Lärarhögskolan. Utifrån en egen mall har bedömargruppen två veckor på sig att läsa samtliga svar och poängsätta dessa. Till den lärare och studievägledare som får högst poäng skriver förste vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor en motivering till beslutet. Sen planeras det för hur vinnarna ska överraskas med blommor.
Bedömargruppens motivering till Umeå Studentkårs pedagogiska pris 2016, som i år har delats ut till Linus Andersson, lyder: ”För ett stort engagemang i lärarrollen med en strävan efter att utveckla den pedagogiska praktiken genom ett kreativt förhållningssätt till utbildning. Har förmågan att entusiasmera sina studenter att både våga och vilja söka ny kunskap samt får dem att växa både som studenter men också som människor.”Priset består av äran främst, men även ett diplom samt blommor. Pristagarna blir även inbjudna till Umeå studentkårs årshögtid samt Umeå universitets vårpromotion där de dels kommer erhålla sina diplom officiellt på scen samt delta i ett samtal kring pedagogik respektive vägledning.
Läs mer om vårpromotionen här