"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-11

Lisbeth Lundahl – Huvudtalare vid SWERA-konferensen i Uppsala

NYHET Professor Lisbeth Lundahl, från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, var en av huvudtalarna när Swedish Educational Research Association (SWERA) höll konferens i Uppsala den 6-7 oktober med fokus på det pedagogiska kunskapsområdet.

SWERA, en nationell förening, som tillsammans med övriga nordiska länder, arbetar för att främja pedagogisk forskning och praktik, höll konferens i Uppsala den 6-7 oktober med fokus på det pedagogiska kunskapsområdet. 

Under SWERA-konferensen höll professor Lisbeth Lundahl en avslutande keynote med rubriken ”Det pedagogiska kunskapsområdet och utbildnings­politiken”. Hon framhöll att den svenska skolan har genomgått unikt stora förändringar under kort tid. Flertalet kan härledas till en förändrad och mycket tätare relation mellan staten, skolan och ekonomin. Vad det är att vara lärare, rektor, elev och förälder har förändrats och skolans och kommunens har fått andra roller än för 25 år sedan.

- Därmed förändras också kun­skapsobjektet för vår forskning radikalt, vilket bland annat skapar ett behov av teoretiskt nytänkande, förklarade Lisbeth Lundahl. 

- Också utbildningspolitiken förändras. Till exempel accelererar förändringstak­ten, fler och nya aktörer är involverade, och budskapen formas som oneliners och utspel. I detta politiska landskap ställs nya krav på forskningen att ge ”snabba leveranser” av tillämpbara resultat för att effektivisera skolans och lärarnas arbete och höja elevernas prestationer.

Det är inte enbart svensk skola och utbildningspolitik som genomgått stora omvandlingar. Mycket tyder på att även utbildningsforskarnas ställning gradvis förändrats och försvagats över tiden. Lisbeth Lundahl avslutade med några reflektioner över vad forskarna kan göra för att få större genomslag.

Läs mer SWERA och konferensen i UppsalaKontaktinformation till professor Lisbeth Lundahl


 

Redaktör: Camilla Hällgren