"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-07

Litteraturvetenskap får blandade omdömen

NYHET Umeå universitets magisterutbildning i litteraturvetenskap håller hög kvalitet, visar Universitetskanslerämbetets senaste utvärdering. För utbildningen på kandidatnivå väntar en uppföljning inom ett år.

– Vi är naturligtvis glada och stolta över omdömet hög måluppfyllelse för magisterutbildningen i litteraturvetenskap. Att examensarbetena på avancerad nivå får gott betyg innebär dessutom att studenterna redan på grundutbildningen har fått det stöd för sitt lärande som de behöver för att kunna gå vidare till en högre nivå och klara det, säger Kerstin Engström, prefekt vid institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Sammanlagt har 25 utbildningar i litteraturvetenskap vid 16 lärosäten utvärderats. Fjorton utbildningar, inklusive Umeå universitets magisterutbildning, håller hög kvalitet. Knappt en fjärdedel får omdömet mycket hög kvalitet. Betyget bristande kvalitet ges till tjugo procent av utbildningarna, däribland Umeå universitets utbildning på kandidatnivå. Det innebär att Universitetskanslerämbetet följer upp ifrågasättandet av examensrätten efter ett år, och om universitetet har rättat till bristerna dras ifrågasättandet tillbaka.

Kandidatutbildningen har fått omdömet hög måluppfyllelse på alla examensmål utom ett. Det är målet att studenterna ska ha förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information och att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer som inte är fullt uppfyllt.

– Det handlar om förmågor som framför allt tränas i olika övningsuppgifter och i arbetet med det självständiga examensarbetet, kandidatuppsatsen. Eftersom vi på institutionen redan arbetar med att säkra och förbättra examensarbetenas kvalitet är jag helt övertygad om att vi får behålla examensrätten, säger Kerstin Engström.

Bland annat kommer en arbetsgrupp att ta fram nya gemensamma riktlinjer, instruktioner och bedömningskriterier för examensarbetena och se över kursplanerna i litteraturvetenskap.
– Det här kvalitetsarbetet innebär att vi erbjuder studenterna ännu bättre förutsättningar att nå målen med utbildningen.

Umeå universitets kandidat- och magisterutbildning i litteraturvetenskap bedrivs helt genom fristående kurser. I utbildningen utvecklas förmågan att förstå och kritiskt analysera texter i vid mening, muntligt och skriftligt, genom teoretiska och kreativa övningar. Studierna förbereder för ett aktivt och professionellt deltagande i kulturdebatten, och de litterära formernas framväxt från antiken till idag studeras i ett historiskt och litteraturteoretiskt perspektiv.

De resultat som Universitetskanslersämbetet nu presenterar är utvärderade enligt en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Under åren 2011–2014 kommer myndigheten att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt handlar det om cirka 6000 utbildningar.

För mer information, kontakta:

Kerstin Engström prefekt, kultur- och medievetenskaperTelefon: 090-786 6929 eller 070-211 83 82
E-post: kerstin.engstrom@kultmed.umu.se

Läs mer om Umeå universitets kurser i litteraturvetenskapLäs mer om Universitetskanslersämbetets utvärderingar

Redaktör: Camilla Bergvall