"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-04-24

Live-demo av verktyg för optimal samverkan vid olycksplatser

NYHET Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet och EU-projektet Safety & Security Test Arena välkomnar den 9 maj till en demo-dag. Besökare får möjlighet att se och prova verktyg för räddningsinsats vid krissituationer och ställa frågor direkt till experterna. Demonstrationen i Umeå pågår samtidigt som en av projektets stora samverkansövningar på MSB Sandö, där polis, räddningstjänst, och ambulanspersonal övar tillsammans.

Räddningstjänsten i övningssituation. Foto: Åsa Burlin

Bland verktygen som demonstreras ingår till exempel virtuella scenarion för insatsledning, digitalt förberedelseverktyg och simulator för utryckningskörning. Mitt Europa 2018 är en informationssatsning som ger EU-projektet möjlighet att visa upp sin verksamhet under en vecka i maj.

Safety & Security Test Arena är ett stort regionalt samarbetsprojekt i norra Sverige som samordnas av Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet. Blåljusmyndigheterna, det vill säga polis, ambulans och räddningstjänst, och företag vill tillsammans med forskare vid Umeå universitet ta fram innovativa lösningar för optimal samverkan vid olycksplatser och allvarliga skadehändelser.

I samverkansprojektet deltar ett flertal olika partner från Umeå universitet, Västerbottens Läns Landsting, Umeå Kommun, samt flera lokala företag. Projektet finansieras med stöd av Regionala Strukturfonden.

Projektets hemsida

Om arrangemanget:

Vad: Safety & Security Test Arena: Live-demo av verktyg: se, prova, fråga experterna! En del av Mitt Europa 2018
När: 9 maj 2018 kl. 8:30 – 12:00
Var: Fokusmiljön, plan 3 i KBC-huset, Umeå universitet samt på MSB Sandös träningsanläggning

Om CBRNE:

Europeiska CBRNE-centret arbetar med forskning, övning och utbildning inom områdena säkerhet och sårbarhet med fokus på incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska/nukleära (R/N) och explosiva (E) ämnen. Målet med verksamheten är att etablera CBRNE-forskningsmiljön i Umeå som ett ledande excellenscenter för CBRNE-forskning och utveckling i Europa. Centret är en centrumbildning knuten till den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.

http://www.cbrne.umu.se/

För mer information, kontakta gärna:

Åsa Burlin, projektsamordnareCBRNE, Umeå universitetTelefon: 072-143 36 03
E-post: asa.burlin@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh