"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-27

Livet utomlands lockar pensionärer att flytta

NYHET Fler och fler svenska pensionärer bosätter sig utomlands under delar av året för att njuta av “det goda livet”, slippa kalla och mörka vintrar, för hälsans skull, eller av skatteskäl.– Det handlar både om ett strategiskt och känslomässigt val, säger Ulrika Åkerlund, doktorand vid Umeå universitet.

Hon har i sin avhandling studerat vilka beslut som ligger bakom varför svenska pensionärer väljer att säsongsvis flytta utomlands. Sedan ett par decennier tillbaka skaffar sig allt fler pensionärer fritidshus utomlands, som ett alternativ till sommarstugan hemma i Sverige. Därifrån är steget inte så långt till att bosätta sig utomlands under längre perioder. Men det är inte så enkelt att bara att köpa sig en bostad och flytta. Personer som flyttar utomlands är ofta välkomnade, och oftast syftar regler och strukturer till att underlätta flytten, men beslutet kan begränsas av i vilket land man bör folkbokföra sig och hur mycket man bör uppehålla sig i respektive land.
– Beslutet att flytta påverkas i hög grad av strukturella ramverk, till exempel mobilitetspolicyn inom EU som innebär att EU-medborgare fritt får flytta mellan medlemsländerna, transportnätverk och immigrationsregler, men också av platsmarknadsföring och inte minst de sociala nätverk vi tillhör, säger Ulrika. Det är inte bara ett hus i solen man köper sig, det är en helt ny livsstil, och det finns många åsikter om hur den nya livsstilen bör vara.

Att söka “det goda livet” är centralt i beslutet. Många drömmer om att få komma bort från kalla vintrar eller stressen i samhället och istället njuta av ett gott klimat och en avslappnad livsstil. Beslutet kan också vara ekonomiskt underbyggt, till exempel att sänka bostadskostnaderna eller ansluta sig till fördelaktiga beskattningsavtal. Bland de pensionärer Ulrika har intervjuat är planeringen inför framtiden också viktig, då det är möjligt att genom lägre skatter få sin pension att räcka lite längre.
– Det är inte bara ett val som skapar det goda livet här och nu, utan också ett strategiskt val som syftar till att skapa en uthållighet i den personliga ekonomin. Lägre skatter innebär inte i sig ett gott liv, men de kan skapa ett utökat utrymme att välja livsstil, säger Ulrika.

Det bästa av två världar

Men samtidigt som pensionärer söker det goda livet utomlands, så visar avhandlingen att det också är viktigt att behålla anknytningen till Sverige.
– Det goda livet handlar om ett behagligt leverne, konsumtion, äventyr och variation, men det handlar också om att känna tillhörighet, att känna sig hemma, och att ha ett rikt socialt liv. Därför blir sökandet efter det goda livet ofta ett sökande efter det bästa av två världar. Beslutet att flytta blir en del i en livsstilsstrategi som handlar om att balansera det goda livet utomlands mot de anknytningar man värdesätter i Sverige.

Avhandlingen är baserad på djupintervjuer med 17 svenskar i pensionsåldern som bosatt sig på Malta, och på 19 intervjuer och en enkätstudie med fastighetsmäklare och konsulter specialiserade på bosättning utomlands.

Läs hela eller delar av avhandlingen

För mer information, kontakta gärna:

Ulrika Åkerlund, inst. för geografi och ekonomisk historiaTelefon: 090-786 5461
E-post: ulrika.akerlund@geography.umu.se

Om disputationen

Fredagen den 6 december försvarar Ulrika Åkerlund, institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet, sin avhandling med titeln The Best of Both Worlds – Aspirations, Drivers and Practices of Swedish Lifestyle Movers in Malta. Svensk titel: Det Bästa av Båda Världar – Ambitioner, Motiv och Strategier i Livsstilsmobilitet, Svenskarna på Malta. Disputationen äger rum kl. 13 i KB 3B1, KBC-Huset. Fakultetsopponent är doktor Maria A. Casado-Diaz, Department of Geography and Environmental Management, University of the West of England.

Redaktör: Eva Stoianov