"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-01-26

Livsavgörande forskning under Kunskapsnoden 2016

NYHET Hur skapar vi ett inkluderande samhälle, vad gör vi åt vår allt mer överviktiga befolkning, kommer maten att räcka i framtiden och hur bygger vi fred i världen? Under Kunskapsnoden 2016, som Umeå universitet arrangerar på Grand Hôtel i Stockholm, föreläser och debatterar Lotta Vikström, Helena Edlund, Stefan Jansson, Åke Sellström, Anna Jarstad och Lars-Fredrik Andersson.

En gång per år arrangerar Umeå universitet Kunskapsnoden, en mötesplats för dialog och samverkan där utbyte av kunskap och tankar är i fokus. Vid årets upplaga med rubrikerna ”Den stigmatiserade människan – nu och då” samt ”Fred, demokrati och människosyn”, debatterar några av Umeå universitets mest framstående forskare.

– Nytänkande och gränsöverskridande forskning, liksom engagerade och kompetenta individer, krävs för att kunna möta de stora utmaningar vi står inför i dag. Kunskapsnoden ger människor från olika kunskapsområden, branscher och kulturer möjlighet att träffas och diskutera livsavgörande och dagsaktuella ämnen som berör allas vår framtid, berättar Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Bland årets talare finns Åke Sellström, som bland annat ledde undersökningen om användning av kemiska vapen i Syrien 2013. Han kommer att tala om hur svensk akademi bidrar och kan bidra till att stärka FN:s roll. Medverkar gör också Anna Jarstad, som forskar om hur demokratisering och fredsbyggande påverkar varandra, och Lars Fredrik Andersson, som visar hur efterkrigstidens invandring bidragit till högre tillväxt och stärkta finanser i Sverige.

På programmet står också historikern Lotta Vikström, som föreläser om utsatta människor, exempelvis funktionshindrade, i 1800-talets samhälle, och Helena Edlund, som berättar om hur vår tids fetmaepidemi påverkar antalet diabetesfall. Växtforskaren Stefan Janssons föreläsning handlar om framtidens grödor och träd, som bland annat kan tas fram med hjälp av den uppmärksammade genetiska saxen CRISPR-Cas9.

– Den forskning som bedrivs vid Umeå universitet möter flera av de stora samhällsutmaningar som världen står inför. Därför är det extra roligt att få presentera denna samling forskare från olika kunskapsområden vid årets upplaga av Kunskapsnoden, säger Lena Gustafsson.

Under Västerbottensveckorna på Grand Hôtel medverkar Umeå universitet även med den 30-årsjubilerande enheten för epidemiologi och global hälsa, som delar med sig av sina forskningsframsteg. Dessutom medverkar Designhögskolan i arrangemanget Framtidens skog liksom prorektor Anders Fällström som ska tala om strategisk kompetensförsörjning. 

Lyssna på föreläsningarna från Kunskapsnoden

Redaktör: Mattias Grundström Mitz