"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-10

Livslång karriär värdesätts i ny rekryteringsmodell

NYHET Arbetsgivare har idag ingen fungerande metod för att värdera äldre arbetssökandes kompetens och erfarenhet, särskilt om personen verkat inom ett annat yrkesfält. Lektor Jens Graff vid Umeå universitet har utvecklat nya praktiska modeller som kan underlätta bedömningen vid rekryteringar.

Det blir allt vanligare att byta yrkesbana, och en ganska ny grupp i sammanhanget är akademiker som i slutet av sina karriärer söker sig till näringslivet och vice versa. Idag finns ingen bra metod för att värdera meriter och anställningsbarhet för äldre personer med långa karriärer bakom sig och gamla examensbetyg. Jens Graff har i sin avhandling utvecklat nya konkreta bedömningsmetoder och verktyg som kan hjälpa arbetsgivare att välja ut rätt slutkandidater vid en rekrytering.

Teoretiska kunskaper är en förutsättning för att en person ska ha rätt kompetens, men praktiska erfarenheter av t ex konflikthantering, samarbete och undervisning, och personliga egenskaper kan avgöra om en person passar för ett särskilt arbete. I avhandlingen ingår intervjuer med tio äldre karriärbytare, som fick berätta om sina arbetserfarenheter och kompetenser. Genom att använda Jens Graffs modeller kunde kandidaterna därefter rangordnas utifrån olika kriterier.

De nya modellerna ger särskilt äldre kandidater möjlighet att korrekt värdera och beskriva sin kompetens och anställningsbarhet, och informera arbetsgivare om sina långa yrkesliv. Särskild vikt läggs vid att beskriva vad som har motiverat dem i olika tidsperioder, och vad som fick dem att vilja byta karriär.

Torsdagen den 11 december försvarar Jens Graff, Handelshögskolan, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Career as an Experiential Learning Voyage. Development of Experiential Assessment Methodology in a Lifelong Learning Context. Disputationen äger rum kl. 13.15 i hörsal C, Samhällsvetarhuset. Opponent är professor Marin Marinov, University of Gloucestershire (UK).

Kontaktupggifter:

Jens Graff, Handelshögskolan, Umeå universitet,
E-post: jens.graff@usbe.umu.se
Telefon: 090-786 67 98

E-publicering av avhandling

Redaktör: Camilla Bergvall