"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-01-24

Livsmedelsbranschens kompetensförsörjning i fokus

NYHET Hur kan kompetensnivån inom norrländsk livsmedelsproduktion höjas? Det är en av de frågor som diskuteras vid ett seminarium 30 januari vid Umeå universitet. Medverkar gör bland annat Maud Olofsson och företrädare för företag och branschorganisationer.

För att Sverige i framtiden ska kunna utveckla och exportera kvalitetslivsmedel är det nödvändigt med en långsiktig kompetensförsörjning inom livsmedelsområdet. Men det är inte lätt att rekrytera ungdomarna till akademiska studier inom området livsmedelsproduktion. De utbildningar som finns har för få sökande och blir oekonomiska. En risk är därför att dessa livsmedelsutbildningar läggs ned. För norrländska livsmedelsföretag innebär detta en kraftig begränsning av utvecklingsmöjligheterna på grund av bristen på kompetent personal.

Den 30 januari ordnar därför Umeå universitet ett seminarium om ”Livsmedelsbranschens kompetensförsörjning”, där företrädare för livsmedelsföretag, branschorganisationer och utbildningsanordnare får tillfälle att diskutera och presentera lösningar på problemet. Inleder seminariet gör universitetets prorektor Ulf Edlund och partiledaren Maud Olofsson.

Livsmedelsprogrammet vid Umeå universitet är en tvåårig yrkesinriktad utbildning som ger grundläggande kunskaper i förädling av råvaror och hantering av mat, samt kunskaper i produktionsteknik och ekonomi.   Livsmedelsindustrin är en viktig del av svensk industri, och är den fjärde största industrin mätt i produktionsvärde. Flest anställda inom livsmedelsindustrin har bageri-, mejeri-, samt slakt- och charkindustrin.

För mer information, kontakta:
Lars Lövgren, föreståndare Restauranghögskolan, Umeå universitet, tel: 090-786 68 46, e-post: lars.lovgren@chem.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson