"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-13

Livspusslet både konfliktfyllt och berikande

NYHET Svårigheter att kombinera arbete och familj kan vara konfliktfyllt men samtidigt berikande, visar en avhandling. Det går emot tidigare forskning som ofta målar bilden av människors svårighet att kombinera arbete och familj som enbart negativ.

– Möjligheterna att kombinera arbete och familj är idag större, men det medför också att kraven i vardagen blir högre och att fler konflikter uppstår. Framförallt är det kvinnor i länder som stödjer att båda föräldrarna jobbar som upplever att dubbla roller i arbete och familj både är konfliktfyllt och berikande, säger Ida Öun, Umeå universitet. Hon har undersökt mäns och kvinnors upplevelser av att kombinera arbetsliv och familjeliv i olika välfärdsstater utifrån internationell enkätdata.

Upplevelserna av konflikt mellan arbete och familj är större bland människor i de nordiska länderna än i andra välfärdsstater, men samtidigt går de hand i hand med upplevelser av välbefinnande och livstillfredsställelse.
– En förklaring kan vara att stöd till familjer där båda föräldrarna jobbar, som till exempel rätten till offentlig barnomsorg på heltid och en generös föräldraförsäkring, bidrar till en ökad integrering för kvinnor på arbetsmarknaden och ökad självständighet.

Småbarnsmödrar i Norden – den grupp som rent teoretiskt borde uppleva störst konflikt mellan arbete och familj – upplever oftare att ”livspusslet” är både konfliktfyllt och berikande, och mindre ofta enbart konflikt i jämförelse med andra västländer. Detta gäller för kvinnor från både arbetarklassen och tjänstemannaklassen.

Rättvist hushållsarbete

Ida Öun undersökte även hur rättvist män och kvinnor upplever att hushållsarbetet fördelas. Både män och kvinnor är mer intoleranta mot en ojämn arbetsfördelning i hemmet i länder där jämställdhet ingår i landets politiska agenda. Mäns medvetenhet om en ojämn fördelning av hushållsarbetet verkar däremot påverkas mer av politiken än kvinnornas.
– Detta indikerar att tvåförsörjarpolitik ökar medvetandet, inte minst bland den grupp som ”gynnas” av det ojämlika beteendet. Kanske kan man spekulera i att det beror på att kvinnor som grupp är de som utför den största delen av hushållsarbetet och därför i större utsträckning är mer medvetna om ojämlikheter oberoende av politisk påverkan, säger Ida Öun.

Läs hela eller delar av avhandlingen

Om disputationen

Fredagen den 14 december försvarar Ida Öun, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Conflict and Concord in Work and Family: Family policies and individuals’ subjective experiences. Svensk titel: Konflikt och konsensus i arbete och familj: familjepolitiken och individers subjektiva erfarenheter. Disputationen äger rum kl. 13.15 i Hörsal F, Humanisthuset, Fakultetsopponent är Professor Maria Charles, Department of Sociology, University of California Santa Barbara.

För mer information, kontakta:

Ida Öun, sociologiska institutionen, Umeå universitet
E-post: ida.oun@soc.umu.se
Telefon: 090-786 5252, mobil 070-296 48 44

Läs om nyheten i media:
SR P4 Jönköping: Livspusslet inte bara negativt
Ingenjören: Inte bara negativt att livspussla
Kollega: Livspusslet ger oss livskvalitet
arbetsliv: Livspusslet berikar vardagen

Redaktör: Eva Stoianov