"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-10-10

Livsstil kopplat till risk för tarmcancer

NYHET Personer med övervikt, höga blodfetter, högt blodtryck och blodsocker löper ökad risk för cancer i tjocktarm och ändtarm, oavsett undertyp av sjukdomen. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Att det finns en koppling mellan metabola faktorer och tjocktarms- och ändtarmscancer oavsett vilka de exakta cellförändringarna är, innebär att förebyggande åtgärder troligtvis skulle ha effekt för att minska alla undertyper av cancer i tjocktarm och ändtarm, säger Robin Myte, doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet.

Att livsstilsfaktorer, som övervikt och relaterade tillstånd, ökar risken för att utveckla tjocktarms- och ändtarmscancer är känt. Men, tydliga riskfaktorer har varit svåra att identifiera. En delförklaring till detta skulle kunna vara att tjock- och ändtarmscancer inte är en sjukdom, utan flera, med sina egna riskfaktorer. Inom cancerforskningen riktas alltmer uppmärksamhet mot vilken betydelse olika molekylära egenskaper i tumören har för prognos och behandling.

Forskning om olika undertyper av tjocktarms- och ändtarmscancer har redan lett till att patienter med olika undertyper av sjukdomen med specifika molekylära egenskaper kan ges olika behandlingar, men huruvida dessa olika undertyper också är förknippade med olika riskfaktorer har varit oklart.

I sin avhandling har Robin Myte studerat data och blodprover från ett stort antal individer som deltagit i hälsoundersökningar i Västerbotten. Dessa individer har han följt via register i upp emot 30 år, och på så sätt kunnat jämföra om metabola riskfaktorer så som kroppsmasseindex, BMI, och andra faktorer eller blodnivåer av olika proteiner och vitaminer skiljer sig hos personer som senare i livet utvecklade tjocktarms- och ändtarmscancer med personer som inte utvecklade cancer.

– Vi har även gått ett steg längre och analyserat tumörvävnad från cancerpatienterna för ett antal molekylära egenskaper. Det ger en unik möjlighet att undersöka relationer mellan riskfaktorer och risken för olika undertyper av sjukdomen definierade av molekylära egenskaper hos tumören, för att se om tjock- och ändtarmscancer kan betraktas som en sjukdom eller flera sjukdomar med olika riskfaktorer, säger Robin Myte.

Avhandlingen visar att individer som senare utvecklade cancer hade högre BMI, blodfetter, blodtryck och avvikande nivåer på olika vitaminer och andra ämnen i blodet jämfört med individer som inte utvecklade cancer. Dessa skillnader var liknande oavsett cancertyp.

Tidigare studier på etablerade riskfaktorer för tjocktarms- och ändtarmscancer och molekylära undertyper av sjukdomen har visat att rökning verkar vara kopplat till risken för en specifik typ av sjukdomen, medan resultaten från studier på övervikt har varit oklara. Studier på andra metabola faktorer, som blodfetter, insulinresistens eller olika vitaminer i blodet, har inte tidigare gjorts. Kolorektalcancer, det vill säga cancer i tjocktarm och ändtarm, är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige efter bröstcancer och prostatacancer. Årligen drabbas cirka 6 000 svenskar av sjukdomen.

Robin Myte har en mastersexamen i statistik från Umeå universitet. Han är född och uppvuxen i Kristianstad i Skåne.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna

Robin Myte
Institutionen för Strålningsvetenskaper vid Umeå universitet
Telefon: 073-854 06 32
E-post: robin.myte@umu.se

Text: Ola Nilsson

Om disputationen

Robin Myte, Institutionen för strålningsvetenskaper, försvarar fredag 12 oktober sin avhandling med titeln: Metabola riskfaktorer och molekylära subtyper av kolorektalcancer (Engelsk titel: Metabolic risk factors and molecular subtypes of colorectal cancer). Fakultetsopponent: Professor Matty Weijenberg, Maastricht universitet, Nederländerna. Huvudhandledare: Bethany van Guelpen. Tid: Kl. 09.00 – 12.00. Plats: Norrlands universitetssjukhus, Sal 260 byggnad 3A, våning 2, målpunkt A21, Umeå.