"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-27 Uppdaterad: 2023-01-12, 15:34

World Microbiome Day - Livsviktiga mikroorganismer studeras vid UMF

NYHET Mikroorganismer utgör mer än två tredjedelar av biomassan i haven. De tar bort enorma mängder koldioxid från atmosfären, och de utgör basen i havets näringsväv. Ändå saknar vi kunskap om vilka de är, hur de fungerar och hur de interagerar med sin omvärld. Som medlem av det europeiska nätverket EMBRC bidrar Umeå Marina Forskningscentrum till en livsviktig kunskapsuppbyggnad, framför allt via vårt deltagande i EMO-BON, ett program som handlar om genetisk biodiversitet.

Text: Kristina Viklund

Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna. Det är inte bara fråga om att skydda haven, utan också hur mänskligheten kan använda havens resurser på ett hållbart sätt. För att havsförvaltningen ska kunna ta de rätta besluten behöver vi bättre förstå de mikroorganismer som utgör själva basen i havens ekosystem.

Genom den miljöövervakning och forskning som UMF bedriver bidrar vi direkt till ökad kunskap kring biodiversitet. Med modern teknik, såsom genetiska analyser, utgör våra data en viktig del i den världsomspännande satsningen på att karaktärisera havens mikrobiella samhällen.

UMF är medlem i EMBRC, the European Marine Biological Resource Centre. EMBRC är en europeisk infrastruktur som erbjuder forskare tillgång till marina organismer och den utrustning som behövs för att studera dem. Framför allt vårt bidrag till programmet EMO-BON utgör en viktig del i att bygga upp kunskapsbasen kring genetisk biodiversitet i haven. Det övergripande målet för EMBRC är att öka kunskapen om livet i haven och att finna sätt att på ett hållbart sätt nyttja havens resurser -- mål som överensstämmer med såväl FN:s årtionde för havsforskning som de globala hållbarhetsmålen.

För mer information, kontakta gärna: