"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-08

Ljus sprider kunskap i läkemedelsforskning

NYHET Erik Rosenbaum, Umeå universitet, har i sin avhandling undersökt en ny typ av läkemedelssubstanser som används för att avväpna bakterier. Med hjälp av ljusspektroskopi har han kunnat följa var substanserna befinner sig inuti och på en bakterie.

I sitt avhandlingsarbete har Erik Rosenbaum undersökt en klass substanser, som kallas 2-pyridoner (se även pressmeddelandet om Erik Chorells avhandling). Substanserna har visat sig kunna få E. coli-bakterier, som orsakar urinvägsinfektioner, att tappa sin förmåga att fästa sig på exempelvis insidan av urinröret eller urinblåsan. Att utveckla metoder som förhindrar bakteriernas förmåga att fästa sig på eller i en människa i stället för att försöka döda dem, minskar riskerna att bakterien utvecklar resistans mot läkemedlet.

Erik Rosenbaum och hans kollegor har kommit fram till att substanserna kan modifieras så att de absorberar och emitterar ljus, utan att detta påverkar deras biologiska förmåga. I den modifierade formen går det därför att undersöka substanserna med ljusspektroskopiska metoder. I vissa fall påverkade de modifierade substanserna bakterierna mer än vad de oförändrade substanserna gjorde. Forskarna har också undersökt frisättningsegenskaperna, det vill säga på vilket sätt läkemedel kan sprida sig och blandas ut i kroppen, från ett potentiellt läkemedelbärarsystem som består av fettsyror.

– Med hjälp av ljusspektroskopi har vi kunnat följa hur substansen fungerar inuti bakterien och på dess yta. Mer förståelse om hur substansen utför sin funktion skulle i sin tur kunna göra det möjligt att optimera och utveckla nya, mer effektiva substanser.

Forskarna har upptäckt att några av de undersökta molekylerna har rätt ovanliga spektroskopiska egenskaper, som bara kan beskrivas med hjälp av komplicerad kvantmekanik. Enkelt beskrivet följer molekylerna inte de vanliga reglerna för hur sådana små molekyler brukar interagera med ljus.

Det undersökta läkemedelbärarsystemet ägs utav ett företag som heter Camurus AB. Systemet är initialt i vätskeform men efter injicering i en vattenrik miljö (till exempel under huden) övergår vätskan direkt till en fast fas. Forskarna kunde se att frisättningen av små molekyler kunde fortgå lugnt och konstant från systemet i flera veckor då den var i kontakt med vatten.

De metoder som Erik Rosenbaum använt är ljusabsorbans och flourescens, såväl som molekylär excitationslivstid. Även polariserad flourescensspektroskopi har tillämpas för karakteriseringarna.

Om disputationen

Fredagen den 11 mars försvarar Erik Rosenbaum, Kemiska Instutionen, Umeå Universitet, sin avhandling med titeln: Optical Characterization of Potential Drugs and Drug Delivery Systems. Svensk titel: Optisk karakterisering av potentiella läkemedel och läkemedelsbärarsystem. Disputationen äger rum kl 10:00 i Sal KB3A9, KBC huset. Fakultetsopponent är professor Sven Engström, Pharmaceutiskt Teknologi, Chalmers, Göteborg.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Rosenbaum
E-post: erik.rosenbaum@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman