"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-08-23 Uppdaterad: 2023-08-24, 11:14

Lockas av att hjälpa andra att lära sig

NYHET Hans egna lärare var en källa till inspiration när han valde yrkesbana. Magnus arbetar som lärare i svenska som andraspråk på Komvux i Umeå (Umevux) – en stimulerande roll som ger energi i mötet med eleverna. Det var under hans studier i engelska som han fick ett djupare intresse för språk generellt och hittade då ämnet svenska som andraspråk.

– Om man är intresserad av språk, mångfald och hur språk och samhälle påverkar varandra så ska man absolut söka svenska som andraspråk. Jag kan egentligen tycka att vi borde ha haft mer undervisning i pedagogik ur ett andraspråksperspektiv oavsett vilket ingångsämne vi hade på ämneslärarprogrammet. Det svenska klassrummet är idag väldigt heterogent och även matematiklärare och slöjdlärare kommer att få träffa många elever som inte har svenska som modersmål.

Klassrummet är väldigt heterogent och även matematiklärare och slöjdlärare kommer att få träffa många elever som inte har svenska som modersmål.

Magnus har spelat basket som proffs mer eller mindre på heltid i Svenska Basketligan under många år och inledde sina akademiska studier med engelska A som fristående kurs.

– Min pappa är amerikan och min mamma är svensk och jag är född i USA och uppväxt som tvåspråkig. I USA ser utbildningssystem lite annorlunda ut så min pappa har hela tiden sagt till mig att jag bör ta tillvara möjligheten till gratis utbildning och införskaffa mig en så bred bas som möjligt. För mig kändes det därför naturligt att börja med att läsa en fristående kurs för att börja känna på ett ämne. Engelska kändes som att det skulle vara hyfsat lätt då det var ett av mina förstaspråk. Att läsa på universitet var dock väldigt annorlunda från studier i språk på gymnasiet och kanske inte fullt så lätt som jag trott. Det var dock många spännande samtal om språk och kultur och jag trivdes väldigt bra.

Inspirerades av andra lärare

Att Magnus valde att satsa på lärarutbildning berodde mycket på att han inspirerats av duktiga lärare han själv hade haft.

– För mig har duktiga lärare både på grundskolan och på gymnasiet och universitet varit en källa till inspiration. Sen är min pappa lärare på universitetet och min farmor jobbade som lärare i hela sitt yrkesliv. Jag har alltid lockats av att få hjälpa andra lära sig.

För mig har duktiga lärare både på grundskolan och på gymnasiet och universitet varit en källa till inspiration.

Rollen som lärare i svenska som andraspråk på Komvux är lite annorlunda än många andra lärarroller då eleverna har varierande ålder och akademisk bakgrund.

– Det är väldigt viktigt att se individen och hur jag som lärare kan locka fram motivation hos varje enskild elev. Att arbeta med vuxna elever som många gånger är äldre än mig innebär att rollen som lärare måste vara relationsbyggande och med respekt och flexibilitet som ledord.

Magnus vill rekommendera fler att välja svenska som andraspråk som ämne i lärarutbildningen.

Det är väldigt viktigt att se individen och hur jag som lärare kan locka fram motivation hos varje enskild elev.

– Jag arbetar på Umevux, det vill säga Komvux i Umeå. Jag trivs jättebra! Den ena dagen är aldrig den andra lik och det stimulerar mig. Jag får energi i mötet med mina elever. Det är en hel del självstudier på Komvux men jag träffar mina elever flera timmar varje dag. De är ofta otroligt motiverade att lära sig språket och utvecklas. Som lärare i svenska som andraspråk kan man arbeta både på högstadiet, gymnasiet och som jag på vuxenutbildning.