"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-02-08

Lokal samverkan i fjällens miljö- och naturresursförvaltning

NYHET Samarbeten mellan offentliga och privata aktörer används i allt större utsträckning för att främja hållbar utveckling i fjällområdet. Störst antal samverkansprojekt finns i Jämtland medan Dalarna har minst antal. Tema för samverkan skiljer sig också mellan länen, men generellt är samverkan kring spår och leder, friluftsliv, fiske, natur och kultur samt turism vanligast. Ofta inleds samverkan av frivilligorganisationer och kommuner, medan länsstyrelserna tar sådana initiativ för att hantera konflikter. EU-stöd och annan projektfinansiering spelar en stor roll för att stimulera samverkan. Lokal samverkan leder ofta leder till ökad måluppfyllelse och hållbarhet. I majoriteten av de samverkansprojekt vi studerat har samtliga aspekter av hållbarhet – ekologisk, ekonomisk och social – förbättrats. Det visar en rapport av Therese Bjärstig, Katarina Eckerberg och Anna Zachrisson vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.