"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-31

Lokala interventioner kan öka tillgången till kostnadseffektiv epilepsibehandling

NYHET De flesta fall av epilepsi är behandlingsbara. Men i Afrika söder om Sahara, där sjukdomsbördan är bland den största i världen, är tillgången till behandling fortsatt låg. Därför leder epilepsi ofta till stigmatiserande och undvikbar skador och stora samhällskostnader. Användandet av lokal vårdpersonal som utbildar patienter och monitorerar deras medicinering är ett kostnadseffektivt sätt att minska den ojämna tillgången till epilepsivård, enligt en avhandling från Umeå universitet.

Bildtext: Ryan Wagner (till vänster) utför ett EEG på en patient med epilepsi vid Agincourt Health Centre i Agincourt, Sydafrika.

– Den studie vi gjort bidrar till en större epidemiologisk kunskap om epilepsi i den rurala Sydafrikanska kontexten och hur allvarligt den ojämna tillgången till vård är, säger Ryan Wagner, som är forskare vid Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin och författare till avhandlingen.
– Forskare och beslutsfattare måste agera snabbt tillsammans för att identifiera interventioner, såsom de vi föreslår i denna studie, för att göra epilepsivården med jämlik och i slutändan reducera sjukdomsbördan.

Epilepsi är en vanlig neurologisk sjukdom som drabbar 50 miljoner människor globalt och som indirekt påverkar minst 500 miljoner anhöriga och närstående till personer med epilepsi. En majoritet av epilepsifallen är behandlingsbara med anti-epileptiska läkemedel.

Ryan Wagner

I sin forskning har Ryan Wagner, som har en bakgrund inom neurovetenskap och epidemiologi, följt ett antal individer i rurala delar av Agincourt, i nordöstra Sydafrika. Deltagarna i studien var patienter, både med och utan epilepsi, inom den offentliga vården (tillhörande Agincourt Health and Demographic Surveillance System). Med hjälp av blodprover kunde forskarna avgöra hur många av patienterna med epilepsi som inte tog eller hade tillräcklig tillgång till medicinering. Det som inom epidemiologi kallas för behandlingsgap.

Studien visade att 63 procent av patienterna med epilepsi inte fick tillräcklig behandling och var i akut behov av en intervention. Att anställa lokal vårdpersonal som kan ge patienterna rådgivning och monitorera deras medicinering för epilepsi skulle enligt forskarna vara en kostnadseffektiv intervention som skulle reducera sjukdomsbördan. Rent konkret skulle en sådan intervention innebära färre epileptiska anfall, bättre hälsa och högre produktivitet hos patienter och troligtvis minskade kostnader för akutvården.

Enligt Ryan Wagner så innebär att Världshälsoorganisationens nyligen riktat sin uppmärksamhet mot epilepsi en viktig möjlighet för ökat politiskt stöd och växande fokus på en sjukdom som alltför länge varit förbisedd i stora delar av Afrika söder om Sahara.

– Genom robusta epidemiologiska befolkningsstudier, såsom den vi gjort i Agincourt, kan olika aspekter på en sjukdom beskrivas och ligga till grund för specialanpassade interventioner som är kostnadseffektiva. En fortsatt epilepsiforskning är väsentlig för att kunna öka tillgången till behandling för några av världens mest utsatta populationer, säger Ryan Wagner, som ser fram emot att fortsätta detta forskningsarbete i Sydafrika.

Ryan Wagner under de senaste 8 åren bott och arbetat i Agincourt i nordöstra Sydafrika. Förutom sina doktorandstudier på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin är Ryan ställföreträdande Research Manager på MRC/Wits Agincourt Research Unit inom School of Public Health, Faculty of Health Sciences på University of the Witwatersrand i Johannesburg. Den ovannämnda forskningen är gjord med stöd från EUs Marie-Curie International Research Staff Exchange Scheme, Umeå Center för forskning om global hälsa vid Umeå universitet, samt från FAS och Swedish Research School in Global Health. Stöd för forskningen har också kommit från the Priority Cost-effective Lessons for Systems Strengthening (PRICELESS), Bill & Melinda Gates Foundation och the Wellcome Trust.

Läs en digital publicering av avhandlingen

Om disputationen:

Torsdagen den 2 juni försvarar Ryan Wagner, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa, sin avhandling med titeln Bördan av epilepsi. Använda befolkningsbaserade data för att beskriva bördan och modellera en kostnadseffektiv behandling av epilepsi i Sydafrika (Engelsk titel: The burden of epilepsy: Using population-based data to define the burden and model a cost-effective intervention for the treatment of epilepsy in rural South Africa). Opponent: Professor Andrea Winkler, Department of Community Medicine, Oslo universitet, Norge. Huvudhandledare: Professor Lars Lindholm.
Disputationen äger rum kl. 9.00 i Sal 135, Byggnad 9A (Allmänmedicin), Norrlands universitetssjukhus.

För mer information, vänligen kontakta:

Ryan G. Wagner, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitetTelefon: +27 (0)71 586 0906; +46 (0)73 825 0659
E-post: ryan.wagner@umu.se

Redaktör: Daniel Harju