"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-20

Lokalt engagemang i naturvård och friluftsliv har utvärderats

NYHET Lokala naturvårdssatsningen (LONA) har nu funnits i över tio år, där staten ger bidrag till lokala initiativ inom naturvård och friluftsliv och lokala aktörer medfinansierar. Katarina Eckerberg tillsammans med Therese Bjärstig, Matilda Miljand och Irina Mancheva vid statsvetenskapliga institutionen visar i en utvärdering på uppdrag av Naturvårdsverket att satsningen är både mycket uppskattad och fortsatt angelägen. En övergripande slutsats är att kommunernas initiativkraft i samspel med lokalsamhället driver dess utformning. LONA har därmed ökat kommunernas ansvar för utvecklingen av tätortsnära naturvård och friluftsliv. LONA har ökat intresset för naturvård och friluftsliv hos kommunala politiker och i ännu större utsträckning hos allmänheten. Utvärderingen visar också att det finns ett stort upplevt behov att skydda mer tätortsnära naturområden.