"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-14

Möteskod eller väntrum i Zoom-möten

NYHET Zoom har beslutat att ställa in uppdateringen som skulle ha skett den 27 september 2020. Uppdateringen skulle göra det obligatoriskt för alla Zoom-möten att antingen ha väntrum (waiting room) eller möteskod (passcode) aktiverat.

Det har tidigare informerats om en förändring i e-mötestjänsten Zoom som skulle göra möteskod eller väntrum obligatoriskt för alla möten från och med 27 september. Zoom meddelar nu att de ställt in uppdateringen som skulle ha ägt rum söndagen den 27 september utifrån den återkoppling de fått från sina kunder.

För användning av Zoom vid Umeå universitet rekommenderas dock fortfarande inställningar som möteskod eller väntrum, men ingen tvingande förändring kommer att ske i dagsläget.

Vi fortsätter bevaka utvecklingen av tjänsten. Det är sannolikt att liknande förändringsinitiativ kommer ske framöver.

Möteskod

En möteskod gör att endast de som fått länken eller möteskoden kan ansluta till ditt möte. Du väljer själv att aktivera den funktionen när du skapar ditt möte.

Väntrum

Väntrum (waiting room) är en funktion som hjälper till att motverka att obehöriga ska få tillgång till ditt möte. Funktionen placerar deltagare i ett särskilt ”väntrum” till dess att mötesvärden släpper in dem. När en ny deltagare ansluter till mötet notifieras mötesvärden (både host och eventuell co-host) som kan släppa in deltagaren. Som värd kan du släppa in hela väntrummet samtidigt eller enstaka deltagare.

Har du frågor eller funderingar, kontakta Servicedesk.