Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Publicerad: 14 sep, 2020

Lösenordsskydd eller väntrum blir obligatoriskt i Zoom-möten

NYHET Av säkerhetsskäl och för att motverka sabotage och att obehöriga ska få tillgång till möten har Zoom beslutat att göra det obligatoriskt för alla Zoom-möten att antingen ha väntrum (waiting room) eller lösenkod (passcode) aktiverat. Denna förändring börjar gälla från och med den 27 september 2020 och omfattar både redan schemalagda möten och nya möten.

Du behöver göra ett aktivt val innan den 27 september om du vill använda lösenkod eller väntrum i dina möten. Om du inte gör något val kommer funktionen väntrum (waiting room) automatiskt att börja gälla för alla dina möten.

Att tänka på

  • Om du är mötesvärd (host) och redan har väntrum eller lösenkod aktiverat sedan tidigare sker inga förändringar för dessa möten.
  • Om du är mötesvärd (host) för återkommande möten skapade innan 27 september, som inte har lösenkod eller väntrum aktiverat, rekommenderar vi att du redan nu ser över inställningarna för dessa möten och väljer att aktivera lösenkod eller väntrum. Om du inte gör något val börjar väntrum gälla från och med den 27 september. Observera att om du väljer lösenkod till redan befintliga möten behöver du skicka om inbjudningarna. Via www.zoom.umu.se kan du se dina kommande möten och inställningar för dem.
  • Efter uppdateringen kan du behöva logga in i www.zoom.umu.se på nytt.

Väntrum

Väntrum (waiting room) är en funktion som hjälper till att motverka att obehöriga ska få tillgång till ditt möte. Funktionen placerar deltagare i ett särskilt ”väntrum” till dess att mötesvärden släpper in dem. När en ny deltagare ansluter till mötet notifieras mötesvärden (både host och eventuell co-host) som kan släppa in deltagaren. Som värd kan du släppa in hela väntrummet samtidigt eller enstaka deltagare.

Läs mer om funktionen väntrum och hur du kan konfigurera den efter önskemål på Zooms webbplats (informationen är på engelska).

Se FAQ om uppdateringen för ökad säkerhet på Zooms webbplats (informationen är på engelska).

Har du frågor eller funderingar, kontakta Servicedesk.