"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-18

Lost and Found: Queerying the Archive

NYHET Hur gestalta kärlek, sexualitet och begär som utelämnats i officiell historieskrivning? Hur dokumentera och bevara känslor och intimitet? I utställningen Lost and Found presenterar tretton internationella konstnärer verk som, utifrån ett queerperspektiv, gestaltar nya berättelser och alternativa historier.

Bildmuseet 31 januari - 25 april 2010

Kimberly Austin, Cecilia Barriga, Mary Coble, Aleesa Cohene, Michael Elmgreen
& Ingar Dragset, Conny Karlsson, Heidi Lunabba, Al Masson, Benny Nemerofsky Ramsay, Flemming Rolighed, Tejal Shah, Ingo Taubhorn

Söndag den 31 januari kl 14 öppnar vårens stora utställning på Bildmuseet, Lost and Found: Queerying the Archive. Utställningen presenteras av curatorerna Jane Rowley och Louise Wolthers.

Visningen genomförs i nära samarbete med Umeå centrum för genusstudier och åtföljs av ett omfattande program med seminarier, föreläsningar och samtal. Det första seminariet äger rum under öppningshelgen, lördag den 30 januari, då utställningens curatorer, Jane Rowley och Louise Wolthers, samt flera av konstnärerna finns på plats för att diskutera queer i teori och praktik.

I utställningens fotografiska arbeten, installationer, film- och performanceverk utmanas och synas rådande föreställningar kring sexualitet och kön. Elmgreen & Dragset låter oss ta del av ett alternativt familjealbum, ett personligt universum bestående av femhundra fotografier, bilder som ger en inblick i ett queerliv baserat på vänskap, kärlek och gemenskap. Andra verk i utställningen är omarbetningar av existerande kärlekshistorier så som de gestaltats i populärkulturen, som Aleesa Cohene och Cecilia Barriga, som utifrån existerande Hollywoodfilmer skapat nya manus där de laddat relationen mellan de kvinnliga karaktärerna (i Barrigas fall Greta Garbo och Marlene Dietrich).

Men utställningen berör också det svåra i att utmana sociala normer, som i Blood Script, en maratonperformance, där konstnären Mary Coble låtit rista in homofobiska tillmälen direkt på huden och sedan genom avtryck skapat en serie grafiska blad. I videoverket What Are You?, Tejal Shahs porträtt av det transsexuella kollektivet Hijra i Mumbai, åberopar medlemmarna sin rätt till uttrycks- och yttrandefrihet och skydd enligt den indiska konstitutionen. Som en besvärjelse eller ett manifest för rätten att definiera sig själv kan man också se Conny Karlssons videoverk, I Am Other, producerat i samarbete med författaren och aktivisten Andy Candy.

Lost and Found har producerats av Bildmuseet i samarbete med Kunsthallen Nikolaj i Köpenhamn. Visningen på Bildmuseet har möjliggjorts genom stöd från Umeå centrum för genusstudier. Projektet i sin helhet har också erhållit stöd från Kulturkontakt Nord och Nordisk kulturfond.

Utställningen ackompanjeras av en katalog som utifrån ett queerperspektiv diskuterar konst, arkiv och aktivism med texter av Jane Rowley & Louise Wolthers, Mathias Danbolt, Ann Cvetkovich, Joe Brainard and Heather Love.

Pressvisning fredag 29 januari kl 10 då utställningens curatorer Jane Rowley och Louise Wolthers och flera av konstnärerna närvarar.

Seminarium lördag 30 januari kl 13-17. ”Queer in Theory and Practice”. Medverkande: konstnärerna Tejal Shah, Mary Coble, och Conny Karlsson, curatorerna Jane Rowley och Louise Wolthers, Malin Rönnblom statsvetare och lektor i genusstudier m.fl. För mer info se program för seminariet och övriga programpunkter under våren.

Vernissage söndag 31 januari kl 14.00 då utställningen presenteras av curatorerna Jane Rowley och Louise Wolthers.

För mer information, kontakta Katarina Pierre, intendent;
katarina.pierre@bildmuseet.umu.se; 090-786 96 32 /786 52 27.