"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-03

Lotta Vikström tilldelas 19 miljoner i europeiska excellensmedel

NYHET Lotta Vikström, professor i historia, har som första humanistiska forskare vid Umeå universitet beviljats medel av det europeiska forskningsrådet, ERC. Hon är dessutom den enda svenska forskaren inom samhällsvetenskap och humaniora som får bidrag från stödformen ERC Consolidator Grant. Anslaget på 19 miljoner ska användas för att studera hur funktionsnedsättningar påverkar människors delaktighet i samhället.

– Det är fantastiskt glädjande att en av universitetets forskare tilldelats ett ERC Consolidator Grant. Det är ett prestigefyllt anslag som vittnar om den höga kvalitet som Lotta Vikström och medarbetare håller i sin forskning. Extra roligt är också att anslaget tilldelas ett forskningsområde som är oerhört viktigt för samhället i stort. För Umeå universitet är det förstås av stor betydelse att våra forskare tar hem anslag från det europeiska forskningsrådet, så det är med avsevärd tillfredsställelse som jag säger varmt grattis och lycka till med arbetet, säger rektor Lena Gustafsson.

Forskning om funktionsnedsättningar  

I projektet Liveable Disabilities: Life courses and opportunity structures across time ska forskningsledaren Lotta Vikström och hennes medarbetare under en femårsperiod studera vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället. Det är första gången som statistiska livsförloppsanalyser baserade på Umeå universitets världsunika befolkningsdatabaser ska genomföras för att undersöka hur funktionsnedsättningar påverkar individers dödsrisker och chanser att skaffa partner, familj, utbildning och arbete – från 1800-talets Sverige fram tills idag.

– Trots att antalet funktionsnedsatta individer i Europa idag uppgår till 65 miljoner – eller 10 procent av befolkningen – är gruppen fortfarande märkbart marginaliserad i samhället och inom forskningen. Därför behövs mer kunskap om vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället, säger Lotta Vikström.

Tvärvetenskaplig forskargrupp

I den forskargrupp som hon leder ingår forskare från humanistisk, samhällsvetenskaplig och medicinsk fakultet. Tack vare forskargruppens tvärvetenskapliga sammansättning möjliggörs kvantitativa och kvalitativa analyser vars resultat kommer att jämföras. För mer närliggande tidsperioder studeras också hur funktionsnedsatta personer upplever livsförloppets utveckling, hur media beskriver detta samt hur fritidsstrukturer (idrott, kultur och sociala medier) kan stärka deras identitet och delaktighet i samhället.

– De medel vi beviljades förra året av Stiftelsen Marcus och Amalias Wallenbergs Minnesfond gav råg i ryggen att vidareutveckla projektet för att både kunna genomföra den forskning som vi i projektgruppen tror på, och för att ytterligare förstärka funktionshinderforskningen vid Umeå universitet. Vår strävan ledde till att jag i maj 2014 skickade in en ansökan till ERC, säger Lotta Vikström.

Sedan dess har vägen in i mål varit lång och bland annat innehållit en intervju i Bryssel där en ERC-panel bestående av experter som på löpande band förhörde kandidater i en trång, varm och syrefattig lokal.

– Och även efter det glädjande beskedet om beviljade medel så återstår en hel del administrativt arbete innan vi kan sätta igång. Att jag står här i dag är också mycket tack vare att jag fått så god hjälp längs vägen; såväl av mina projektkamrater som andra kollegor både vid Umeå universitet och inom mina internationella forskningsnätverk. Det starka stödet från Grants Office har också betytt mycket för att lyckas med bedriften att vinna ett så prestigefyllt erkännande av min forskning, berättar Lotta Vikström.

Från vänster: Lotta Vikström, Jens Ineland, Nawi Ng, Kim Wickman, Karin Ljuslinder och Glenn Sandström.

I projektgruppen ingår
(utöver forskningsledaren Lotta Vikström):

Från humanistisk fakultet:Karin Ljuslinder, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Glenn Sandström, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Från samhällsvetenskaplig fakultet:Jens Ineland, Pedagogiska institutionenKim Wickman, Pedagogiska institutionenMikael Stattin, Sociologiska institutionenErling Häggström Lundevaller, Centrum för befolkningsstudier (CBS)*
* Fr.o.m. april 2015 Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet, EDÅ (på engelska CEDAR – Centre for Demography and Ageing Research).

Från medicinsk fakultet:
Nawi Ng, Epidemiologi och global hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Mer information om European Research Council

Kontakta gärna:

Lotta VikströmInstitutionen för idé- och samhällsstudier090-786 62 66
lotta.vikstrom@umu.se

Pressbild på Lotta Vikström i Umeå universitets bilddatabas

Redaktör: Camilla Bergvall