"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-07-01

Lovande forskare föreslås få fortsättning inom spetsforskningsprogram

NYHET Idéhistorikern Christer Nordlund föreslås få förlängd anställning inom det prestigefyllda nationella forskningsprogrammet Pro Futura. Utifrån de resultat som han uppnått bedömer granskningskommittén att han är en exceptionellt lovande forskare.

Pro Futura ger särskilt lovande forskare möjlighet till fyra år av fri forskning och vistelser vid framstående internationella miljöer. Christer Nordlund valdes ut till programmet 2005 och började för drygt tre år sedan. Hans forskning är inriktad mot vetenskaps- och teknikhistoria, bl a frågor kring medicin och miljö.

När Christer Nordlunds vetenskapliga verksamhet nu har granskats av en grupp seniora, internationellt erkända forskare, rekommenderar man enhälligt att hans anställning förlängs från fyra till sju år så att han kan fortsätta som "Torgny Segerstedt Pro Futura Scientia Scholar" fram till årsskiftet 2014/2015.

Granskningskommittén framhåller att Christer Nordlunds vetenskapliga produktion både i kvantitativa och kvalitativa termer utan tvekan uppvisar sådana resultat som stadgas. Detsamma gäller hans pedagogiska och mot allmänheten riktade forskningsinformerande verksamhet, liksom hans insatser för forskningsplanering och forskningsledning. Kommittén välkomnar Nordlunds val av Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte i Berlin som plats för det utlandsår som ingår i anställningen. Nordlund kommer att vistas där som gästforskare under nästa läsår.

Formellt beslut fattas vid nästa sammanträde i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds styrelse. Pro Futura finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och är ett samarbete med STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) och SCAS (The Swedish Collegium for Advanced Study).

Christer Nordlund (f. 1970) är docent i idéhistoria vid institutionen för Idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Han är en av de yngre lovande forskare som även Umeå universitet har satsat på genom karriärbidraget "Young Researcher Award".

Pressmeddelande 2005: Christer Nordlund utvald till Pro FuturaPressmeddelande 2008: Christer Nordlund m fl får Young Researcher AwardInstitutionen för idé- och samhällsstudierKollegiet för avancerade studier (SCAS)

Kontaktinformation

Christer Nordlund, institutionen för idé- och samhällsstudier Tel 070-7412740
E-post christer.nordlund@idehist.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink