Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 11 mar, 2015

Lovande resultat för läkemedelskandidater mot svår ögonsjukdom

NYHET Kolhydratbaserade läkemedelskandidater kan redan vid mycket låga koncentrationer hämma virus som orsakar den allvarliga och smittsamma ögonsjukdomen epidemisk keratokonjunktivit, EKC. Det konstaterar Rickard Storm i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 13 mars.

Epidemisk keratokonjunktivit, EKC, är en smittsam och allvarlig ögonsjukdom som orsakas av olika typer av adenovirus. Uppskattningsvis drabbas 20-40 miljoner människor varje år av sjukdomen, som också vållar stora samhällsekonomiska problem i de länder där den är vanlig. Det finns idag inga tillgängliga läkemedel för att behandla EKC.

Rickard Storm, doktorand vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, visar i sitt avhandlingsarbete att EKC-orsakande adenovirus binder till en specifik kolhydratstruktur på utsidan av ögats celler, vilket sedan leder till att cellerna infekteras. Utifrån denna kolhydratstruktur har han även utvecklat och utvärderat kolhydratbaserade läkemedelskandidater, som har förmåga att redan vid mycket låga koncentrationer hämma EKC-orsakande virus från att binda till och infektera ögonceller.

– Studierna visar mycket lovande resultat. Förhoppningen är nu att någon eller några av dessa läkemedelskandidater i framtiden ska kunna användas i ögondroppar för behandling av EKC, säger Rickard Storm.

Avhandlingen visar vidare att det krävs ytterligare interaktioner mellan virus och den drabbade cellen för att den ska bli infekterad efter det att virus har bundit till de aktuella kolhydratstrukturerna. Enligt Rickard Storm är dessa interaktioner beroende av vissa medlemmar i en proteinfamilj som kallas för integriner. Med hjälp av en rad olika molekylär- och cellbiologiska experiment har Rickard Storms forskning även visat att EKC-orsakande adenovirus använder integrinerna α3 och αV för att infektera ögonceller.

Avhandlingen är publicerad digitalt

Rickard Storm kommer från Ekedalen i Tidaholms kommun. Han har en magisterexamen i molekylärbiologi och är doktorand vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet.

För mer information om avhandlingen kontakta gärna:

Rickard StormTelefon: 070-282 46 34
E-post: rickard.storm@umu.se

Om disputationen

Fredagen den 13 mars försvarar Rickard Storm, Institutionen för klinisk mikrobiologi, sin avhandling med titeln: Tidiga värdcells-interaktioner och antiviraler mot okulära adenovirus. (Engelsk titel: Early host cell interactions and antivirals against ocular adenoviruses). Opponent: Saw See Hong, PhD, universitetet i Lyon, Frankrike. Huvudhandledare: Niklas Arnberg.

Disputationen äger rum kl. 09.00, Norrlands universitetssjukhus, Betula.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz