"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-10

Lovordat infektionslaboratorium i Umeå får fortsatt stöd av Vetenskapsrådet

NYHET Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin, MIMS får toppbetyg av en internationell expertpanel som utvärderat verksamheten. Vetenskapsrådet fortsätter nu att stödja laboratoriet, som är en del av Umeå universitets starka forskningsmiljö Infektionsbiologi.

Det första stora erkännandet för den framstående forskning som bedrivs vid laboratoriet kom 2007 då MIMS utsågs till den svenska noden i det nordiska partnerskapet med EMBL, European Molecular Biology Laboratory, det europeiska flaggskeppet inom molekylärbiologi.

Då tilldelades Umeå universitet och MIMS 77,5 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att under en femårsperiod bygga upp och driva ett laboratorium med syfte att satsa på unga, duktiga forskare i början av sin karriär som forskningsledare.

– Med MIMS infördes en modell vid Umeå universitet som visar att vi också i norr och tillsammans med nordiska partners kan bygga ett mycket framgångsrikt partnerskap som spelar en stark roll i Europa. Det är mycket glädjande för Umeå universitet att Vetenskapsrådet nu belönar det hårda arbete som har lagts ner för att ge unga forskare en framtid, säger Marianne Sommarin, vicerektor för forskningsfrågor vid Umeå universitet.

Vetenskapsrådet har nu efter den internationella expertpanelens granskning beslutat att förlänga stödet till MIMS för en ny femårsperiod. I motiveringen heter det att: ”MIMS bedriver en högklassig verksamhet som absolut inte bör avbrytas” och man ger ett löfte om möjlighet till en 25-procentig ökning av anslaget om MIMS stärker sin aktivitet på nationell nivå.

– Mycket välförtjänt, men icke desto mindre glädjande, fann expertkommittén att MIMS fungerar mycket bra och man rekommenderade Vetenskapsrådet att fortsätta ge stöd till verksamheten. Det här ger MIMS en långsiktighet och stabilitet som kommer att göra det möjligt för laboratoriet att utvecklas och förbättras ytterligare, säger Carl-Henrik Heldin, professor vid Uppsala universitet och styrelseordförande för MIMS.

– Det var mycket positivt för oss att få börja med att rekrytera gruppledare till våra nyrenoverade laboratorier 2008. Genom universitetets och Kempestiftelsernas stöd kunde vi sedan locka unga forskare till Umeå med ett konkurrenskraftigt erbjudande. Av de åtta unga gruppledare som idag har stöd från MIMS är fyra rekryterade direkt från utländska laboratorier. Vi är tacksamma för att vi nu med Vetenskapsrådets fortsatta stöd kan ge unga forskare goda möjligheter att utvecklas som forskningsledare och att vi kan stärka infektionsforskningen i landet ytterligare genom att vara en nationell resurs, förklarar professor Bernt Eric Uhlin, vetenskaplig föreståndare för MIMS.

– Vi kan nu också arbeta vidare med vår ambition att även knyta kliniskt verksamma forskare till forskningsprojekt och forskarutbildning inom MIMS, fortsätter professor Anders Sjöstedt, biträdande föreståndare för MIMS.

MIMS utgör en central del i en av Umeå universitets starka forskningsmiljöer, Infektionsbiologi vid Umeå Centre for Microbial Research, UCMR. Umeåforskarna är pionjärer i forskningen om molekylära mekanismer vid infektionssjukdomar. De samarbetar i tvärvetenskapliga forskningsprojekt med kemister, fysiker och medicinare bland annat med syfte att hitta nya och alternativa strategier för att lösa de mycket allvarliga problemen med antibiotikaresistens.

Mera om MIMS:
I oktober 2010 hade MIMS drygt hundra medarbetare. Nästan varannan har internationell bakgrund: 75 % av postdoktorerna kommer från ett land utanför Sverige totalt är 22 olika länder representerade vid laboratoriet.

MIMS följer den europeiska EMBL-modellen i stort: Unga postdoktorer rekryteras internationellt för att bygga upp sin första självständiga forskargrupp. Just nu finns gruppledare från Frankrike, Tyskland, Kenya och Sverige. EMBL-partnerskapet öppnar inte bara tillgång till teknologiplattformar utan också forskningssamarbeten med partnerinstituten i Finland och Norge. De seniora forskarna vid UCMR som sjösatte MIMS 2007 fungerar som mentorer för de unga gruppledarna. Efter ca fyra år kommer varje gruppledares vetenskapliga prestationer att utvärderas individuellt.

Efter beskedet om Vetenskapsrådets fortsatta anslag kommer Umeå universitet nu att officiellt inviga MIMS den 31 maj 2011.

För mer information, kontakta gärna:
Professor Bernt Eric Uhlin, föreståndare The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet Tel. 090-785 67 31
E-post bernt.eric.uhlin@mims.umu.se
Porträttbild
Professor Anders Sjöstedt, biträdande föreståndare The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet Tel.: 090-785 11 20
E-post: anders.sjöstedt@climi.umu.se
Porträttbild

Läs mera om MIMS på 
www.mims.umu.se

I det nordiska EMBL-partnerskapet samarbetar MIMS med 
Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) i Helsingfors, med Norway Centre for Molecular Medicine (NCMM) i Oslo
 och med 
European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg (huvudlaboratorium).