"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-03

LRIG-proteiner viktiga vid cancersjukdom

NYHET En ökad förekomst av proteinet LRIG1 kan hämma tillväxten av lungcancerceller. Samtidigt kan det närbesläktade proteinet LRIG2 både öka förekomsten och aggressiviteten hos hjärntumörer. Det visar Terese Karlsson i en avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 7 juni.

Cancersjukdom karakteriseras bland annat av en ökad celldelning som delvis orsakas av tillväxtfaktorer som stimulerar till okontrollerad celltillväxt. Lungcancer är den cancersjukdom som skördar flest dödsoffer världen över med cirka 1,4 miljoner dödsfall varje år. Många lungcancerpatienter har redan vid diagnos en spridd sjukdom och lever ofta kortare tid än ett år efter diagnos. Maligna gliom, en typ av hjärntumör, är en betydligt ovanligare typ av cancer. Denna cancertyp är dock ofta mycket aggressiv och patienterna har ofta en kort överlevnad efter diagnos.

Gemensamt för såväl lungcancer som maligna gliom är att en ökad stimulering av tillväxtfaktorer har betydelse för tumörtillväxten. Psoriasis är en hudsjukdom där den naturliga omsättningen av hudceller är störd delvis till följd av en ökad tillväxtfaktorstimulering.

Terese Karlsson har i sin avhandling studerat betydelsen av LRIG proteiner vid såväl lungcancer som maligna gliom, och även vid psoriasis. Tidigare studier har visat att dessa proteiner är involverade i reglering av tillväxtfaktorsignalering och de har även visats vara av betydelse vid cancersjukdomar. Terese Karlson har bland annat visat att lungcancerpatienter som uttryckte höga nivåer av LRIG1 i tumörcellerna levde längre tid efter diagnos, jämfört med patienter som hade förlorat uttrycket av LRIG1 i tumörcellerna. Hon kunde även se att LRIG1 hämmade tillväxten av lungcancerceller och påverkade regleringen av lungcancercellernas signaleringsvägar.

Höga nivåer av LRIG-proteiner i tumörceller är dock inte enbart positivt. Terese Karlsson har i sina studier även visat att proteinet LRIG2 kan öka både förekomsten och aggressiviteten hos maligna gliom.

– Studierna visade att LRIG2 kunde reglera genuttryck efter stimulering med tillväxtfaktorer, vilket skulle kunna förklara varför LRIG2 främjar bildandet av aggressiva hjärntumörer säger Terese Karlsson.

Hon har också visat att fördelningen av LRIG proteiner i hudcellerna vid psoriasis var förändrade jämfört med normal hud. Detta tyder på att LRIG proteiner även har betydelse även vid denna vanliga folksjukdom.
Sammanfattningsvis verkar LRIG-proteiner ha betydelse vid sjukdomar där regleringen av tillväxtfaktorer råkat i obalans. En ökad kunskap om LRIG proteiner kan komma att ha betydelse för såväl diagnostik som behandling av sjukdomar som lungcancer, hjärntumörer och psoriasis.

Terese Karlsson är uppvuxen i värmländska Björneborg och flyttade till Umeå 1998. Hon är molekylärbiolog och doktorand vid institutionen för strålningsvetenskaper, avdelningen för onkologi, Umeå universitet. Hon kan nås på:
Telefon: 070–202 77 19
E-post: terese.karlsson@onkologi.umu.se

Den 7 juni försvarar Terese Karlsson, institutionen för strålningsvetenskaper, sin avhandling med den svenska titeln: Uttryck och molekylära funktioner av LRIG-proteiner i cancer och psoriasis. (Engelsk titel: The expression and molecular functions of LRIG proteins in cancer and psoriasis). Opponent: Kim Jensen, associate professor, Köpenhamns universitet.
Disputationen äger rum kl. 09.00 vid Norrlands universitetssjukhus, Bärnstenssalen, by 27.

Avhandlingen är publicerad elektroniskt, se länk:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-70324

Redaktör: Mattias Grundström Mitz