Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 09 feb, 2021

Lungforskare i Umeå Årets cancernätverkare

NYHET Årets Cancernätverkare är Mikael Johansson, universitetslektor vid Umeå Universitet och överläkare vid Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. I motiveringen heter det att han är ”en verklig eldsjäl som brinner för en bättre och jämlik cancervård i Sverige”.

- Jag är både stolt, glad och förvånad. Som kliniker, forskare och byråkrat är uppmärksamhet och bekräftelse från patienter och i detta fall en patientorganisation det finaste man kan få, säger Mikael Johansson.

Han är ordförande för svenska planeringsgruppen för lungcancer, forskare, lärare men först och främst klinisk onkolog, dvs. behandlar patienter med cancer.

- Inom lungcancersjukvården, där jag arbetar, har behandlingar och utredningsmetoder utvecklats enormt de senaste åren. Ibland när man introducerar nya tekniker eller behandlingar kan det bli ojämt över landet till en början. Därför är det viktigt vi har samverkan så vi inte får en ojämlikhet i vården, säger Mikael Johansson.

- Men det saknas också verktyg i verktygslådalådan, och det sporrar mig att försöka förbättra omhändertagandet och prognosen för våra patienter. Det kan man göra genom att forska och hjälpa till med att organisera vården så bra som möjligt.

Mikael Johansson vill även att cancerrehabiliteringen sätts i fokus och får mer resurser. Patienter som genomgår eller har genomgått behandling behöver ett långvarigt stöd. Svensk cancerrehabilitering är nationellt sett ännu i sin linda och behöver mer resurser.

Motiveringen till Årets Cancernätverkare 2021 som delades ut på Världscancerdagen 4 februari: Mikael Johansson arbetar som universitetslektor vid Umeå Universitet och överläkare vid Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Mikael är en verklig eldsjäl som brinner för en bättre och jämlik cancervård i Sverige, omtyckt både bland patienter och kollegor. Hans engagemang i såväl forsknings- som samverkansfrågor inspirerar och därför är Mikael Johansson en värdig mottagare av Nätverket mot cancers utnämning till Årets Cancernätverkare 2021.

Hans anknytning både till kliniken och laboratoriet ger honom utomordentliga förutsättningar för forskning främst inom området lungcancer och studier rörande lungcancerpatienter. Han är också ny ordförande i Svenska planeringsgruppen för lungcancer där han gjort en effektiv och viktig insats för att förbättra samarbete och klinisk utveckling av lungcancerbehandlingen i Sverige.

Nätverket mot cancer har i över 10 år arrangerat Världscancerdagen. Nätverket mot cancer är en intressepolitisk påverkansorganisation som samlar tio nationella organisationer och fyra lokala föreningar.

Kontakt

Mikael Johansson
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 48