"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-02

Älvsbyns agerande i LVU-beslut visar på kunskapsbrist

NYHET Kommunen Älvsbyn har fattat beslut om upphörd LVU-vård för tre barn. Detta efter att en granskning av en extern konsult visade på brister i den flera år gamla utredningen. Ett underlag som enligt lag inte är tillräcklig. Detta visar på en stor kunskapsbrist som lett till att rättssäkerheten satts ur spel. Maria Forsman, universitetslektor i rättsvetenskap vid Umeå universitet, har i SVT och SR uttalat sig om bristerna i kommunens hantering.

I en granskning av en extern konsult till kommunen i Älvsbyn fann man att den utredning som låg till grund för LVU-placeringen var bristfällig. Detta ledde till att kommunpolitiker i Älvsbyn beslutade om att LVU för tre barn skulle upphöra. Beslutet fattades trots att föräldern var misstänkt för grovt barnpornografibrott och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Det gjordes inte heller någon utredning om hur barnens situation skulle se ut om de återfördes till hemmet. Efter att barnen trots det återfördes till hemmet misstänks nu föräldern för misshandel av barn. Älvsbyns agerande visar enligt Maria Forsman, forskare och lärare i främst barnrätt och socialrätt, på allvarliga kunskapsbrister hos kommunpolitiker och de externa konsulter de anlitar.

– Tvångsomhändertaganden av barn är bland de mest ingripande åtgärder vi har i svensk lagstiftning. Här finns inget utrymme att gissa sig fram eller låta ovidkommande intressen styra. Att kommunen snabbt beslutar om upphörd placering och det utan den utredning som lagen kräver visar på en oroande okunskap, menar Maria.

Se intervjun med Maria Forsman i SVT Nyheter Norrbotten (3 okt 2023) här.

Lyssna på intervjun med Maria Forsman i SR Norrbotten (prel 3 nov 2023) här.

När Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska upphöra

21 § LVU När vård med stöd av LVU inte längre behövs, ska socialnämnden besluta att vården ska upphöra. Socialnämnden får inte besluta att vård enligt 2 § ska upphöra förrän de omständigheter som föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt (”lex lilla hjärtat”)

Barn har enligt art. 19 barnkonventionen rätt till skydd mot alla former av våld, och genom art. 3 Europakonventionen har Sverige en förpliktelse att tillse att barn inte utsätts för förnedrande behandling eller bestraffning i hemmet.

I alla frågor om LVU ska barnets bästa vara avgörande. Barnkonventionen art. 3.1. kräver att det individuella barnets bästa har utretts, bedömts och beaktats samt att barnets åsikter och synsätt har inhämtats.

 

Kontakt

Maria Forsman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 35